Lào Cai: Hàng nghìn học sinh được tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm

Xã hội - Ngày đăng : 08:59, 13/11/2022

Hàng nghìn học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tại “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - giới thiệu việc làm” lần thứ I được UBND tỉnh Lào Cai tổ chức vào ngày 12/11/ 2022.

Theo báo cáo hiện tỉnh Lào Cai 460 nghìn lao động từ 15 tuổi trở lên, chiếm gần 62% số dân toàn tỉnh. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh Lào Cai có 8 - 10 nghìn người bước vào độ tuổi lao động.

Trong giai đoạn 2021 - 2022, toàn tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm cho 28 nghìn lao động, trong đó có 8 nghìn lao động giải quyết từ vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm, 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,8%.

img_9353.jpg
Hàng nghìn học sinh, sinh viên tại tỉnh Lào Cai đã được  tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm thông qua " Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - giới thiệu việc làm” lần thứ I được UBND tỉnh Lào Cai tổ chức vào ngày 12/11/ 2022.

Về cơ sở đào tạo lao động, hiện toàn tỉnh Lào Cai hiện có 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ cấu ngành nghề đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đó là chuyển hướng đào tạo từ cung sang cầu thị trường lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi ra trường đạt trên 80%.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn một số khó khăn, hạn chế như, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp. Cơ sở vật chất, trang - thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và việc làm chưa đồng bộ. Việc làm của người lao động chưa bền vững, ổn định. Chưa có kết nối địa phương, hợp tác vùng, quốc gia cũng như hợp tác quốc tế về thị trường lao động. Công tác phân luồng học sinh phổ thông chưa thực sự gắn với dạy nghề…

vl-3.jpg
vl-2.jpg
Lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và dược được nhiều học sinh, sinh viên quan tâm tại "Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - giới thiệu việc làm” lần thứ I .

Dự báo dân số lao động đến năm 2025 khoảng 812 nghìn người (trong đó lực lượng lao động độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên dự báo sẽ có gần 500 nghìn người) và sẽ có khoảng 5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai (tăng 2 nghìn doanh nghiệp so với năm 2021), đây là những cơ sở để phục vụ chuyển dịch lao động, tạo điều kiện cho lao động trong tỉnh tìm kiếm việc làm.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cho biết, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc làm, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

vl.jpg
Lào Cai luôn quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng cung sang cầu .

Tỉnh Lào Cai mong muốn thông qua ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết của tỉnh Lào Cai về tăng cường phân luồng học sinh và đẩy mạnh kết nối giải quyết việc làm, thông tin thị trường lao động và là cầu nối để người lao động, nhất là lao động trẻ, học sinh, sinh viên có nhiều cơ hội tìm hiểu, chọn học ngành nghề, nghề học gắn với việc làm trong tương lai.

Bích Hợp