Quảng Nam: 14 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 - 4 sao đợt 1/2022

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 18:35, 10/11/2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3026 công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2022 thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025 (Đợt 1).
tk1.jpg

Của hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Nam, toàn tỉnh có 28 sản phẩm của 11 địa phương gồm Tam Kỳ, Hội An, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Giang tham gia Chương trình OCOP đợt 1/2022. Hội đồng đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp đánh giá, phân hạng các sản phẩm đợt 1, năm 2022 từ ngày 24/9/2022 đến ngày 26/10/2022.

Kết quả có 14/28 sản phẩm được Hội đồng cấp tỉnh thống nhất giao Sở NN&PTNT tỉnh trình UBND tỉnh công nhận hạng sao OCOP sau khi đánh giá hồ sơ, sản phẩm, kết quả kiểm nghiệm độc lập (đối với sản phẩm thực phẩm), kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở. Trong đó, có 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Theo Quyết định số 3026, những sản phẩm được công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận, được sử dụng logo OCOP quốc gia, thứ hạng sao in trên bao bì. Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 3 năm, kể từ ngày quyết định được ban hành.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT - Cơ quan thường trực Chương trình OCOP tham mưu tổ chức việc trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận phân hạng OCOP. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm được công nhận thứ hạng sao theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra sản phẩm OCOP định kỳ hàng năm.

Anh Dũng