Cần đánh giá, tổng kết các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 03/11/2022

(TN&MT) - Sáng 3/11, tại cuộc họp về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản, đa số các ý kiến đều cho rằng, cần đánh giá, tổng kết các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản để làm tiền đề xây dựng các văn bản chi tiết của Luật này.
img_3632-1-.jpg
Ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Tổng cục đã tiến hành rà soát các Nghị định gồm: Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP  của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 51/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổng cục đã đề xuất một số quy định cần phải sửa đổi, bổ sung để giải quyết khó khăn, vướng mắc có tính cấp thiết trong thực tiễn thi hành, đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác liên quan.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT) cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trong “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản”, bởi có một số quy định không mang tính chế tài mà là quy định (khái niệm về mỏ đơn kim, đa kim; về vấn đề liên quan đến đá ốp lát, nguyên liệu xi măng …).

Ngoài ra, hiện nay, Tổng cục mới tổng kết, đánh giá 6 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, cũng cần đánh giá, tổng kết các Nghị định khác, vì đây là bước tiền đề để sau này xây dựng các văn bản chi tiết của Luật Khoáng sản.

img_3596(1).jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trường Giang - Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia cho biết, mặc dù Tổng cục đã tiến hành rà soát để đề xuất, kiến nghị các quy định cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, nhưng ngoài Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các Nghị định còn lại chưa tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Tổng cục cần đề nghị Bộ TN&MT xem xét việc có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản làm cơ sở đánh giá các chính sách, quy định đã ban hành và đề xuất chính sách, quy định cần sửa đổi, bổ sung.

Kết thúc cuôc họp. ông Lại Hồng Thanh cho biết, trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị tại cuộc họp, Tổng cục sẽ tiếp thu và báo cáo lên Bộ. Sau đó, Tổng cục sẽ triển khai xây dựng dự thảo đề cương chi tiết của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản, song song với quá trình tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định.

Mai Đan