Vietsovpetro đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ tổ hợp giàn RC-10 và giàn RC-RB1 mỏ Rồng

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 16:23, 31/10/2022

Vừa qua, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) chào đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn RC-10 mỏ Rồng, với tổng lưu lượng dầu ban đầu thu được ở 02 giếng 60M, 60P là 350 tấn/ngày đêm.

Dự án RC-RB1 bao gồm xây dựng giàn đầu giếng RC-RB1, cầu dẫn nối giàn RC-RB1 và giàn RP-2 cũng như cải hoán giàn RP-2 để nhận sản phẩm dầu khí từ giàn RC-10 và giàn RC-RB1.

88e9874c9570cd731be3077e4cc3a99b.jpeg
Giàn RC-10

Dự án RC-10 bao gồm xây dựng giàn đầu giếng RC-10, các tuyến đường ống ngầm kết nối với giàn RC-RB1 với tổng chiều dài 10,6 km (đường ống dẫn dầu, đường ống bơm ép nước và đường ống dẫn khí gaslift), một tuyến cáp điện ngầm 22 kV dài 3,6 km.

d250c8ff7f17971d2ecc608c2f138803.png
Mốc tiến độ xây dựng của dự án RC-10 và RC-RB1

Hội đồng nghiệm thu của Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu tổng thể giàn RC-RB1 và cải hoán hệ thống công nghệ giàn RP-2 vào ngày 11/10/2022, ban hành Quyết định đưa vào sử dụng ngày 14/10/2022 (vượt tiến độ xây dựng 1 ngày); tổ chức nghiệm thu giàn RC-10 bao gồm 3 tuyến đường ống ngầm và cáp điện ngầm vào ngày 27/10/2022, ban hành Quyết định đưa vào sử dụng ngày 28/10/2022. Hội đồng nghiệm thu đánh giá tổ hợp các dự án này đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

5e2af71030e429d2e340e0a66d584340.jpeg
Giàn RC-RB1

Việc nhận dòng dầu thương mại đầu tiên từ tổ hợp giàn RC-10 và giàn RC-RB1 mỏ Rồng sớm hơn 18 ngày so với kế hoạch đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro trong năm 2022. Ngoài ra, thành công của tổ hợp dự án một lần nữa chứng minh năng lực EPCI của Vietsovpetro trong công tác xây dựng và lắp đặt các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, khẳng định định hướng đúng đắn của hai Phía tham gia (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và CTCP Zarubezhneft) và Ban Lãnh đạo Vietsovpetro về việc tăng cường phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên trong giai đoạn tận thăm dò Lô 09-1 với mục đích duy trì sản lượng khai thác dầu khí trong các năm tiếp theo./.

PV