Kon Tum: Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Môi trường - Ngày đăng : 11:14, 28/10/2022

(TN&MT) - Sáng 28/10, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho gần 150 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
z3835075691899_0b6c06a361beda66bba1994a784605a8.jpg
Ông Trương Đạt - Phó Giám đốc Sở TN&M T Kon Tum phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trương Đạt - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum cho biết: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật với nhiều quy định nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định...

“Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại địa phương, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Qua đó, trang bị kỹ năng, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu công tác bảo vệ môi trường các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đứng chân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt kịp thời, cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật mới đầy đủ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc pháp luật môi trường trong doanh nghiệp và cộng đồng”, ông Trương Đạt cho hay.

z3835085571379_45ce5f604ad10f6641543bcd95c0642e.jpg
Các đại biểu được nghe báo cáo viên phân tích rõ những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên phân tích rõ những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hướng triển khai của các văn bản dưới Luật, với các chuyên đề như: Giới thiệu tổng quan chung về các quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; đánh giá tác động môi trường: giấy phép môi trường; đăng ký môi trường; thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cán bộ làm công tác môi trường tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt đầy đủ, để tham mưu hiệu quả về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để các ngành, các cấp tổ chức triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục, có các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng người dân trên địa bàn tỉnh.

Quế Mai