Báo Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Xã hội - Ngày đăng : 15:54, 26/10/2022

Ngày 26/10/2022, Báo Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 134/QĐ-BAOTNMT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022.

Nội dung cụ thể như sau:

qd-134-1.jpg
qd-134-2.jpg
qd-pl-134-1.jpg
qd-pl-134-2.jpg
qd-pl-134-3.jpg

Báo Tài nguyên và Môi trường