Trưng bày sách, báo kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Xã hội - Ngày đăng : 13:20, 07/10/2022

(TN&MT) - Thông tin từ Thư viện Hà Nội, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), Thư viện đã tổ chức trưng bày sách, báo, tài liệu về chủ đề Giải phóng Thủ đô. Chương trình nhằm giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, sách quý về Bác Hồ với Hà Nội, ý nghĩa của ngày Giải phóng và những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.
a352.jpg
Tổ trưng bày sách, báo kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại địa chỉ 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Với gần 500 tài liệu, sách, báo được tuyển chọn, nội dung trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày giới thiệu các tác phẩm, các bài viết về tấm gương “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Thủ đô ưu tú”… Đây là những bông hoa đẹp tiêu biểu của thành phố minh chứng sinh động cho sức sống, sự lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô.

Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Thư viện Hà Nội cho biết, việc tổ chức trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là một hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đồng thời là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của Thăng Long – Hà Nội.

Cùng với đó là khơi dậy tình yêu Hà Nội với hào khí, trí tuệ Thăng Long, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa dân tộc và thời đại của sự kiện lịch sử Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại sự kiện trưng bày lần này sẽ gồm 4 nội dung, trong đó, 2 nội dung là  “Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”, “Hà Nội – Mùa thu lịch sử” khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc. Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạch định, tổ chức và lãnh đạo quân dân ta thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến chống Pháp với nội dung cơ bản “Kháng chiến, kiến quốc”, “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”. Tiêu biểu là những cuốn sách: “ Hồ Chí Minh cả một đời vì nước vì dân”, “Hào khí Thăng Long – Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh”, “Thiên sử vàng của quân dân Thủ đô anh dũng”, “Lời thề quyết tử”…

Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) là một hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô, đồng thời, cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.

Nội dung “Bác Hồ với Nhân dân Thủ đô” gồm các tài liệu, sách, báo thể hiện trong suốt cuộc đời hoạt động “Vì nước, vì dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thủ đô Hà Nội những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô. Tiêu biểu là những cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội”, “Bác Hồ với Hà Nội và những năm tháng không thể nào quên”, “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ”, “Bác Hồ với nhân dân Hà Nội”… 

Trưng bày nội dung “Hà Nội – 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” giới thiệu các tác phẩm, các bài viết về tấm gương “Người tốt, việc tốt” có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người làm theo và các cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, tiêu biểu là những cuốn sách: ”Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”, “Đảng, Bác Hồ với thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng”, “Những bông hoa đẹp”…

Thu Phương