Lấy ý kiến về phương án cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 16:51, 05/10/2022

Ngày 3/10 Bộ Công Thương ban hành văn bản số 5923/BCT-ĐTĐL về việc lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá điện bán lẻ.

Bộ Công Thương đã hoàn thiện các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 5959/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó giao “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1819/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri các tỉnh/thành phố trên cả nước, Bộ Công Thương đã nghiên cứu các phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt. Gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan thuộc Quốc hội; các bộ, ngành, tổ chức; Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Quyết định và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

thodiennangnong7_5_6_17.jpg
Bộ Công Thương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thuê tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Bách Khoa, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện nghiên cứu, cập nhật số liệu, hoàn thiện các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện.

Để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Công Thương gửi các phương án sửa đổi tới các cơ quan để tham gia góp ý.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương trước ngày 18 tháng 10 năm 2022.

Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 02462936828; Fax: 024.35543008.

Đức Tâm