Sơn La: Đối thoại gỡ vướng lĩnh vực đất đai, môi trường

Đất đai - Ngày đăng : 15:54, 29/09/2022

(TN&MT) - Ngày 29/9, Sở TN&MT tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp Quý 3/2022 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị đã ghi nhận 5 kiến nghị của 3 doanh nghiệp và các chi hội du lịch.
anh-1(1).jpg

Quang cảnh Hội nghị đối thoại.

Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thành kiến nghị, khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu xây dựng, phải có hợp đồng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương, cam kết xử lý chất thải rắn xây dựng. Song hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào được cấp phép xử lý chất thải rắn xây dựng, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu các dự án xây dựng.

Về nội dung này, theo Sở TN&MT, tỉnh Sơn La đã quy hoạch 12 bãi chôn lấp rác thải tại 12 huyện, thành phố; tuy nhiên, tại các bãi chôn lấp chỉ thực hiện xử lý với rác thải sinh hoạt, còn chất thải rắn xây dựng được xử lý bằng phương pháp: Tái chế, tạo ra sản phẩm phụ VLXD, sử dụng lại để san nền, làm đường.

Cùng với đó, Sở TN&MT đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, trong đó bao gồm nội dung quy hoạch khu vực xử lý chất thải rắn xây dựng. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo bố trí quỹ đất để xây dựng các điểm trung chuyển, tập kết, xử lý chất thải rắn phù hợp với phát triển KT-XH của huyện, thành phố.

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng phải được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Do đó, Sở TN&MT cũng đề nghị các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án, tổ chức thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng đảm bảo theo quy định của Luật BVMT và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Về vấn đề tỉnh Sơn La hiện chưa có đơn vị nào có năng lực xử lý chất thải rắn công nghiệp nói riêng và chất thải rắn xây dựng nói chung, thời gian tới, Sở sẽ đề nghị các đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt có đủ năng lực xem xét, bổ sung ngành nghề xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

anh-2(1).jpg

Đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Các Chi hội du lịch cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT chỉ đạo, hướng dẫn các huyện đề xuất quy hoạch, tạo điều kiện giải quyết thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoàn thiện thủ tục giấy tờ liên quan đến đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt tại khu vực Quỳnh Nhai và Bắc Yên, Vân Hồ.

Về nội dung này, với các điểm du lịch trên lòng hồ thủy điện tại huyện Quỳnh Nhai, theo quy hoạch sử dụng đất thì khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai là đất công trình năng lượng, phần diện tích đất trên UBND tỉnh Sơn La đang giao cho Công ty thủy điện Sơn La - Chi nhánh tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không có quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích hỗn hợp (đất năng lượng kết hợp du lịch). Tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có quy định về đất đa mục đích (đất hỗn hợp), tuy nhiên, về trình tự, thủ tục để triển khai thực hiện, sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Sở TN&MT sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Đối với các Homestay trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là các huyện Bắc Yên, Mộc Châu, ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng đối với UBND huyện Mộc Châu, Bắc Yên. Hiện nay, Đoàn kiểm tra liên ngành đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Đến ngày 26/9/2022, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc thanh tra việc quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan. Sau khi có Kết luận của Đoàn Thanh tra, sẽ có giải pháp xử lý đối với việc sử dụng đất của các homestay.

anh-3.jpg

Đại diện Cục thuế tỉnh giải đáp một số kiến nghị của doanh nghiệp.

Hội nghị cũng ghi nhận ý kiến của đại diện Công ty CP xây dựng Dịch vụ Hoa Ban Sơn La, đề xuất kiến nghị xem xét thực hiện bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, đề nghị hỗ trợ khác theo Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Lộc về việc đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai…

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đại diện Sở TN&MT Sơn La cùng các sở, ngành liên quan đã giải đáp cơ bản các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết với những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Việc tổ chức đối thoại doanh nghiệp lĩnh vực TN&MT là hoạt động được Sở TN&MT Sơn La duy trì thường xuyên hàng quý, nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Từ đó, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực về TN&MT.

Nguyễn Nga