Báo Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Xã hội - Ngày đăng : 10:20, 28/09/2022

Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2022 Báo Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thi và nhận đơn phúc khảo vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2022.

Nội dung thông báo như sau:

Công bố kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 (tại Phụ lục kèm theo) trên Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử: https://baotainguyenmoitruong.vn/.

Tổ chức nhận đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên Website của Báo, Hội đồng Tuyển dụng tổ chức tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi vòng 1 (Thí sinh ghi rõ trong Đơn họ và tên, số báo danh, phần thi đề nghị phúc khảo).

Lưu ý: Không phúc khảo đối với Đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Báo Tài nguyên và Môi trường; Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; điện thoại: 024.37738729; số máy lẻ 204.

Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Báo Tài nguyên và Môi trường xem tại đây:

tb10-1.jpg
tb10-2.jpg
tb10-3.jpg

Báo Tài nguyên và Môi trường