Long An: Tăng cường công tác chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản

Bất động sản - Ngày đăng : 19:46, 27/09/2022

(TN&MT) - UBND tỉnh Long An vừa có Văn bản số 8692/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh.
long-an.jpg

Long An siết chặt công tác chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản

Theo đó, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1482/UBND-NCTCD ngày 22/02/2022 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS. Đồng thời, Công an tỉnh tăng cường công tác điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kê khai thuế chuyển nhượng BĐS.

UBND tỉnh Long An giao Sở Tư pháp triển khai đến các phòng công chứng, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị thực hiện công chứng, chứng thực khi xác nhận phải tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ khi khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng BĐS; khi phát hiện các vụ việc có biểu hiện vi phạm thì cung cấp hồ sơ cho cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung vào bảng giá đất các vị trí, tuyến đường chưa có trong bảng giá đất hiện hành; đồng thời, Sở TN&MT phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu lập dự án xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Còn Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành mới hệ số điều chỉnh giá đất (nêu rõ mục đích, phạm vi áp dụng của hệ số điều chỉnh này) đảm bảo phù hợp thực tế thị trường, tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Riêng Sở Xây dựng được giao làm việc và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh công khai giá chuyển nhượng BĐS đối với các vị trí, tuyến đường chưa có trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Tường Tú