Đà Nẵng kiến nghị thu hồi 2 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 12:24, 27/09/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố các đơn vị sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Qua đó các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã kiến nghị thu hồi 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013.

Thực hiện Công văn số 1430/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2021 của Bộ TN&MT về việc tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai; Công văn số 2069/UBND-ĐTĐT ngày 09/4/2021 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai… Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã rà soát và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương. Sở TN&MT chủ động thực hiện, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố.

Qua kết quả kiểm tra đã xác định 82 dự án, khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định điểm i, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 và điểm d, khoản 12, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành các Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo đúng quy định. Các chủ đầu tư, người sử dụng đất đã nộp tiền gia hạn sử dụng đất vào ngân sách, với số tiền: 345.528.993.005 đồng.

Tính đến nay còn 17 dự án, khu đất còn trong thời gian gia hạn; 05 khu đất của Công ty Cổ phần Khang Hưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước đối với thời gian gia hạn 24 tháng; 05 khu đất của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành vừa hết thời gian gia hạn (Sở đã có văn bản đề nghị Công ty báo cáo việc đưa đất vào sử dụng sau khi được gia hạn).

1.jpg
Ảnh minh họa

Ngoài ra, qua kiểm tra xác định 02 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 (điểm g, Điều 64: Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành). Trong đó, kiến nghị thu hồi diện tích 5.473,3m2 đất tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu của Công ty TNHH MTV Vận tải Du lịch dịch vụ và Thương mại Triết Thuần; kiến nghị thu hồi 485m2 đất tại đường Phan Huy Ích, An Trung 5, An Trung 7 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà của Công ty TNHH Tâm Thiện.

Thúy Nhi