Người lao động vận hành công trình khí làm việc tối đa 12 giờ/ngày

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 14:34, 09/09/2022

Người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca không quá 12 giờ/ngày; phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí, chính thức có hiệu lực từ 9/9/2022.

Đối tượng áp dụng của Thông tư 12 là người sử dụng lao động là tổ chức, cá nhân sử dụng lao động hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình dầu khí trên đất liền; Người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí tại các cơ sở sản xuất của người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản này.

Thông tư 12 quy định, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Cụ thể, ca làm việc không quá 12 giờ/ngày; phiên làm việc tối đa là 7 ngày.

nguoi-lao-dong-van-hanh-cong-trinh-khi-lam-viec-toi-da-12-giongay.jpg
Người lao động vận hành công trình khí làm việc tối đa 12 giờ/ngày

Đối với làm thêm giờ, Thông tư nêu rõ thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định nêu trên.

Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

Về thời gian nghỉ trong giờ làm việc tuân thủ quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động, từ 6 giờ trở lên trong 1 ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, làm ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút.

Trường hợp làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ tính vào giờ làm việc. Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

Chế độ nghỉ hàng năm tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên.

Sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó. Như vậy, nếu làm việc theo phiên 7 ngày, người lao động thuộc một trong các đối tượng đã nêu sẽ được nghỉ liên tục 7 ngày.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao động trong nội quy lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

PV