Hội thảo xây dựng “Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Thời sự - Ngày đăng : 14:34, 09/09/2022

(TN&MT) - Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chiến lược hết sức quan trọng, cần hoàn thiện sớm, là căn cứ để Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch, điều tra cơ bản địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản.
img_9563-1-.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội thảo

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì Hội thảo xây dựng “Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Thứ trưởng cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ TN&MT đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo này là dịp để các đại diện các Bộ, ngành trao đổi, thảo luận, góp ý về dự thảo Chiến lược; đồng thời đề ra định hướng phát triển nhằm đảo bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch khoáng sản với chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Theo ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phân công Tổng cục khẩn trương thực hiện các nội dung gồm: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; lập, phê duyệt, triển khai Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng và tổng kết việc thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 để xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét bổ sung, sửa đổi Luật Khoáng sản.

Đến nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và phân công Vụ Địa chất xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay.

img_9578.jpg
Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại Hội thảo

Theo ông Lại Hồng Thanh, tất cả các nội dung của dự thảo Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đều được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Cụ thể, mục tiêu tổng quát của dự thảo chiến lược là hoàn thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền; hoàn thành công tác điều tra địa chất khoáng sản biển tỷ lệ 1:500.000 vùng nước sâu; đánh giá làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và dự trữ quốc gia. Ngoài ra, thăm dò đáp ứng nhu cầu khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2050 đối với các khoáng sản: than, urani, titan-zircon, đất hiếm, apatit…; đầu tư công nghệ thăm dò, khai thác, chế biển khoáng sản đạt trình độ các nước tiên tiến khu vực châu Á và các nước phát triển. Bên cạnh đó, hình thành công nghiệp khai khoáng tiên tiến, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh cũng chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của dự thảo Chiến lược gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng; tăng cường nguồn lực thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; nâng cao chất lượng, giảm thiểu rủi ro, hạn chế các dự án đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại và hợp tác quốc tế trong điều tra cơ bản địa chất, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

img_9591.jpg
Quang cảnh Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã góp ý cho dự thảo Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, các ý kiến tập trung đề nghị rà soát lại các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, cũng như định hướng phát triển; xem xét bổ sung nhiệm vụ trên cơ sở căn cứ vào ngân sách Nhà nước; phân rõ các nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư, vốn đầu tư thường xuyên hay có khả năng xã hội hóa cao; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của chiến lược.

Mai Đan