Lạng Sơn: Có 4 sản phẩm lọt Top 100 món ăn đặc sản, đặc sản quà tặng Việt Nam

Văn hóa - Ngày đăng : 09:04, 31/08/2022

(TN&MT) - 4 sản phẩm này là lợn quay lá mắc mật Lạng Sơn, Khâu nhục (thịt kho rục), Thạch đen Tràng Định và Rượu Mẫu Sơn.

Ngày 30.8, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Hội Kỷ lục gia Việt Nam) vừa ban hành Quyết định số 37/KLVN-TOP/2022 về việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật của 63 tỉnh/thành phố Việt Nam (lần V năm 2021 - 2022) trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam;

screenshot_20220830-173000_youtube.jpg
Đặc sản lợn quay lá mắc mật Lạng Sơn.

Theo Quyết định trên, tỉnh Lạng Sơn có 4 đặc sản, gồm: Lợn quay lá mắc mật Lạng Sơn và Khâu nhục (thịt kho rục) lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2021 - 2022); Thạch đen Tràng Định và Rượu Mẫu Sơn lọt Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2021 - 2022).

Tại Công văn số 3924/VP-KGVX, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên, giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông tin về các món ăn, đặc sản của tỉnh vừa được xác lập, công nhận;

fb_img_1661855286002.jpg
Đặc sản Khâu nhục Lạng Sơn.

Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị các đặc sản nổi tiếng của tỉnh, nhất là 4 đặc sản lọt Top nêu trên gắn với các hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch và các sự kiện, lễ kỷ niệm quan trọng của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây Thạch đen, sản phẩm từ cây Thạch đen và các đặc sản khác của tỉnh.

Hoàng Nghĩa