THACO phối hợp với THAGRICO triển khai xây dựng bộ “Quy định quản lý hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi”

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 13:42, 25/08/2022

Vừa qua, Ban Kiểm toán và Thanh tra nội bộ THACO cùng Lãnh đạo Khối Heo và Thức ăn chăn nuôi THAGRICO đã họp triển khai xây dựng bộ “Quy định quản lý hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi”.

Theo đó, Bộ quy định này sẽ được ban hành trong tháng 8 và áp dụng tại các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc THAGRICO.

Bộ quy định mới được ban hành sẽ là công cụ quản trị giúp THAGRICO quản lý hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi với mục tiêu đảm bảo cung cấp thức ăn chăn nuôi đạt tiêu chuẩn, kịp thời, đầy đủ và đúng loại cho nhu cầu thức ăn chăn nuôi của các trang trại; đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

untitled-12.jpg
THACO phối hợp với THAGRICO triển khai xây dựng bộ “Quy định quản lý hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi”

Bộ quy định hướng dẫn chi tiết các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi cho CBNV tại các nhà máy thuộc hệ thống của THAGRICO thông qua các quy định, quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu. Trong đó, Bộ quy định nhấn mạnh các nội dung về: Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi; Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào; Quản lý vận hành sản xuất thức ăn chăn nuôi và chất lượng thành phẩm đầu ra.

Song song với Quy định quản lý hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, THACO cũng phối hợp với THAGRICO triển khai kế hoạch xây dựng bộ “Quy định quản lý hoạt động chăn nuôi Heo sinh sản, Heo thịt” trong thời gian tới.

PV