Bình Định: Khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý du lịch Eo Gió

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 17:53, 10/08/2022

Ngày 4/8/2022, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Bình Định: Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch tại Eo Gió”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Dương Hiệp Hòa yêu cầu UBND xã Nhơn Lý kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại các ki ốt, điểm kinh doanh tại bãi giữ xe khu vực Eo Gió để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định.

Nội dung Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh nhiều tháng nay điểm du lịch Eo Gió thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn không có người quản lý, không bán vé, không có hướng dẫn viên du lịch và lực lượng bảo vệ. Trong khi khu vực phía ngoài Eo Gió như bãi giữ xe, quán giải khát thì hoạt động bát nháo, thu phí giữ xe, dịch vụ ăn uống với giá trên trời.  

dsc09430.jpg
 Điểm du lịch Eo Gió tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy nhơn 

Sau khi Báo phản ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Dương Hiệp Hòa yêu cầu UBND xã Nhơn Lý phải xây dựng Phương án hoạt động dịch vụ kinh doanh, buôn bán ăn uống trên bãi biển xã Nhơn Lý đảm bảo các điều kiện, quy định hiện hành (trong đó lưu ý phương án thu dọn rác thải, xử lý vệ sinh môi trường; phương án đảm bảo an ninh trât tự); đồng thời tiến hành lấy ý kiến của các hộ dân trong khu vực để tạo sự đồng thuận của nhân dân trình UBND thành phố phê duyệt trước khi tổ chức triển khai thực hiện. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì tổ chức ra quân chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi biển làm nơi kinh doanh buôn bán trên địa bàn xã. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 30/8/2022.

dsc09442.jpg
Khách du lịch tự do vào tham quan Eo Gió . Điểm du lịch không có người bảo vệ, hướng dẫn viên du lịch hay quản lý 

UBND xã Nhơn Lý phối hợp với các phòng ban, đơn vị thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, đặt biệt là công tác quản lý các bãi giữ xe, hoạt động của xe ô tô điện, cano, bè du lịch, đảm bảo các hoạt động nêu trên đi vào nề nếp, đúng quy định. Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp để phát sinh các tồn tại làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý du lịch tại địa phương. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND thành phố.

dsc09475.jpg
 Quán giải khát trong khu vực Eo Gió có giá dịch vụ trên trời

Trong thời gian này, tùy tình hình thực tế tại khu vực Eo Gió, UBND xã Nhơn Lý phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng kiểm tra, theo dõi, trong trường hợp cần thiết thì kịp thời bố trí lực lượng bảo vệ và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan trong khu vực Eo Gió. Kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại các ki ốt, điểm kinh doanh tại bãi giữ xe khu vực Eo Gió để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 30/8/2022. Chỉ đạo Công an xã Nhơn Lý tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo khách du lịch, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

dsc09394.jpg
Quán giải khát nằm ngoài khu vực Eo GIó cũng có giá dịch vụ trên trời 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Dương Hiệp Hòa giao Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ kiểm công tác ngành nhằm kiểm tra, đề xuất chấn chỉnh, khắc phục và xử lý các bất cập, tồn tại trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Trước mắt, tập trung kiểm tra, đề xuất chấn chỉnh một số tồn tại, bất cập trong hoạt động du lịch tại xã Nhơn Lý, Nhơn Hải. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 30/8/2022. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND xã Nhơn Lý triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời phối hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố chỉ đạo.

dsc09395.jpg
Chiếc xe máy thu phí 10 nghìn đồng trong khi giá trên phương án đưa ra là 3 nghìn đồng/chiếc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn cũng giao cho các phòng ban, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên phối hợp, hướng dẫn UBND xã Nhơn Lý thực hiện hiệu quả công tác quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn; kịp thời phối hợp đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập phát sinh, nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý du lịch, dịch vụ trên địa bàn xã Nhơn Lý.

dsc09478.jpg
Giữ xe ô tô với giá 20 đến 30 nghìn đồng, trong khi giá theo phương án trình là 15-20 nghìn đồng/chiếc 

Mỹ Bình