Điện Biên: Lễ ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 16:58, 14/07/2022

(TN&MT) - Sáng nay ngày 14/7/2022, tại Hội trường Ban đại diện Hội người cao tuổi, Sở Tài nguyên và Môi trường với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên thực hiện lễ ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy các kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi và Hội người cao tuổi trong hoạt động quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phối hợp thúc đẩy công tác quản lý nhà nước, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi lực lượng xã hội vào việc bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên góp phần phát triển kinh tế- xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Tăng cường phối hợp chỉ đạo giữa Sở TN&MT với Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên, các đơn vị liên quan nhằm phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

20220714_081858.jpg

Lãnh đạo Sở TN&MT và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên ký chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại Lễ ký kết Ông Nguyễn Đăng Nam, Phó Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên cho biết: Thực hiện Chương trình phối hợp nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu cho Hội người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở. Phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” uy tín của người cao tuổi trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, hàng năm Sở TN&MT tạo điều kiện để Hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên tham gia các chương trình, dự án bảo vệ môi trường. Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các phòng TNMT huyện phối hợp với các cấp Hội địa phương triển khai chương trình phối hợp, hướng dẫn Hội người cao tuổi lập kế hoạch tham gia thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Cùng với đó, Hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi hội viên và nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ môi trường. Tổ chức triển khai quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp đến các cấp Hội cơ sở, vận động tích cực sự tham gia của các Hội viên và gia đình trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phối hợp với Sở TN&MT xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động, động viện Hội Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, chia sẻ, học hỏi trao đổi kinh nghiệm thông tin để nâng cao hiệu quả các mô hình, điển hình tốt về bảo vệ môi trường.

Hoàng Châu