Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm học 2022

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 16:45, 14/07/2022

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2022 các hệ đại học chính quy, đại học liên thông, đại học văn bằng 2, đại học từ xa, sau đại học, vừa làm vừa học.
thai-11.jpg
thai-12.jpg
thai-13.jpg
thai-14.jpg
thai-15.jpg
thai-16.jpg
thai-17.jpg

Trung Dũng