Mô hình 3D giúp quản lý, bảo vệ tài nguyên bền vững tại Cúc Phương

Môi trường - Ngày đăng : 22:59, 06/07/2022

(TN&MT) - Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) vừa bàn giao mô hình 3D số hóa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững, có sự tham gia của cộng đồng cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương.
ok-10.jpg
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế bàn giao mô hình sa bàn 3D cho Vườn Quốc gia Cúc Phương

Dự án xây dựng Mô hình sa bàn 3D Vườn Quốc gia Cúc Phương được khởi động từ tháng 5/2022 và hoàn thành vào tháng 7/2022, thông qua sự phối hợp của 3 đơn vị là Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Ban Quản lý VQG Cúc Phương và Trường THPT Nho Quan B (Ninh Bình). Dự án đã chọn khu vực lập bản đồ bao gồm vùng lõi Vườn Quốc gia và một phần vùng đệm. Các chiều của khu vực này ước tính 31 km x 20 km và tạo ra một mô hình 3D tỷ lệ 1: 10.000 với kích thước 3,1 m x 2,0 m.

Dự án đã huy động được sự tham gia và hỗ trợ của Ban Giám hiệu, các thầy cô và học sinh lớp 10 trường THPT Nho Quan B, Ninh Bình để xây dựng cốt bản đồ. Hoạt động thu thập thông tin, xây dựng bảng chú giải bản đồ cũng được thực hiện với sự tham gia của đại diện hai thôn bản, đóng góp thông tin xây dựng danh sách gần 80 đối tượng địa hình trên toàn khu vực. Đặc biệt, hoạt động tham vấn cộng đồng và thể hiện thông tin trên mô hình 3D được trực tiếp thực hiện bởi đại diện 18 thôn bản trên địa bàn 14 xã, một thị trấn thuộc ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Thông qua các hoạt động trên, người dân lần đầu tiên thấy được bức tranh toàn cảnh về cộng đồng người dân trong mối tương quan với VQG, cũng như những tiềm năng kinh tế và lợi ích to lớn mà VQG có thể mang lại, nếu như được bảo tồn và sử dụng một cách bền vững.

Tại Hội thảo báo cáo kết quả tham vấn "Xây dựng mô hình 3D có sự tham gia tại Vườn Quốc gia Cúc Phương" ngày 5/7, bà Ulrika Aberg, cán bộ quản lý chương trình các khu bảo vệ và bảo tồn IUCN toàn cầu, cho biết: “Dự án xây dựng mô hình 3D có sự tham gia của cộng đồng tại Vườn quốc gia Cúc Phương là một hợp phần quan trọng của chương trình Danh lục xanh IUCN. Việc xây dựng mô hình 3D số hóa sẽ thống kê và nâng cao sự hiểu biết về tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch mới dựa vào cộng đồng và sự bền vững; giúp cộng đồng đánh giá và thảo luận về tác động của Covid-19 đối với việc tiếp cận và sử dụng tài nguyên tại địa phương”.

Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương Đỗ Văn Lập khẳng định: “Chúng tôi sẽ dùng sản phẩm này để giới thiệu cho du khách, các học sinh sinh viên, cộng đồng trên địa bàn biết về các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học của Vườn, thông qua đó nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người cùng nhau gìn giữ bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường của VQG Cúc Phương. Đây cũng là một trong những lộ trình để Cúc Phương hoàn thành tiêu chí để được IUCN đưa vào "Danh lục xanh”.

Mô hình 3D sau khi được IUCN bàn giao cho VQG Cúc Phương sẽ liên tục được cập nhật với sự tham gia của các bên liên quan và sự hỗ trợ của công nghệ số/internet góp phần đưa VQG trở thành một điểm đến du lịch bền vững.

Hoàng Ngân