Năm 2022, chuyển từ đất vườn sang đất ở mất bao nhiêu tiền?

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 17:34, 04/07/2022

(TN&MT) - Gia đình tôi đang sinh sống trên mảnh đất có cả vườn do ông bà nội để lại. Nay, do nhu cầu sinh hoạt, gia đình tôi muốn chuyển đổi hết phần đất vườn thành đất ở để làm nhà mới. Xin hỏi khi chuyển đổi gia đình tôi phải nộp bao nhiêu % thuế? Thủ tục chuyển đổi như thế nào?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số quy định của Luật Đất đai 2013 về thu tiền sử dụng đất, chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...

chuyen-doi-dat.jpg
Ảnh minh họa

Như vậy, nếu gia đình bạn chuyển hết phần đất vườn sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% x (tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp).

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT, thủ tục được tiến hành theo 4 bước.

Đầu tiên, gia đình bạn phải chuẩn bị một bộ gồ sơ gồm có đơn xin chuyển mục đích sử dụng cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, gia đình bạn bạn nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng. Đối với địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện. Đối với địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Tiếp đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích. Đồng thời, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng; Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Cuối cùng, Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Lưu ý, thời gian thực hiện thủ tục trên không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Báo TN&MT