Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách về dân tộc, tôn giáo

Văn hóa - Ngày đăng : 21:51, 01/07/2022

(TN&MT) - Sáng 1/7, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo đài Trung ương và các địa phương khu vực phía Nam.
z3534091219148_4337f8e4d845a554968dde5685ce5a12.jpg
Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Triển khai Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo đài Trung ương và các địa phương.

Cũng theo ông Hồ Hồng Hải, mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, bản sắc dân tộc, truyền thống lịch sử; các quan điểm, đường lối của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội. Từ đó, xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đấu tránh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

z3534091230615_9f32221a0e07933f0771835d623c90a5.jpg
Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc đã trình bày những nội dung chủ yếu của Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Hiện nay, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số (DTTS) với 14,123 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Trong những năm qua, công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Theo đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; đời sống của đồng bào các DTTS được cải thiện rõ nét; sự nghiệp giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy…

z3534091203799_3b833461643bb355c389a407d371446d.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Ngoài ra, công tác dân tộc đã phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy vậy, hiện nay khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng miền chưa được thu hẹp, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo DTTS vẫn chiếm là 62% số hộ nghèo cả nước; vẫn còn 1.551 xã đặc biệt khó khăn, 51 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã…

Cũng tại Hội nghị, các học viên đã được nghe bà Nguyễn Thúy Hà, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày các nội dung chính về công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và các kỹ năng tuyên truyên chính sách, pháp luật về tôn giáo.

Mai Hương - Nguyễn Quỳnh