Hoàn thiện hướng dẫn báo cáo đánh giá, giám sát hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu

Môi trường - Ngày đăng : 14:29, 17/06/2022

(TN&MT) - Ngày 17/6, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo tham vấn các Bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia. Dự kiến đến tháng 8, Sổ tay sẽ được hoàn thiện để các đơn vị triển khai công tác báo cáo lần đầu vào cuối năm nay.

Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 (gọi tắt là Hệ thống giám sát đánh giá). Hệ thống quy định các nhóm nội dung giám sát, đánh giá kèm theo các chỉ số giám sát, đánh giá cụ thể của các hoạt động thích ứng với BĐKH. Từ đó, cung cấp cơ sở cho việc quản lý, điều phối và nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và công tác quản lý Nhà nước về BĐKH.

anh-1(2).jpg
Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại Hội thảo

Theo ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia nhằm hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương triển khai Quyết định 148 một cách thống nhất. Đối tượng sử dụng là các cơ quan, tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với BĐKH ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; cán bộ tham mưu, quản lý công tác ứng phó với BĐKH ở các Bộ, ngành, địa phương.

Sổ tay sẽ làm rõ các khái niệm trong hệ thống, hướng dẫn quy trình các bước giám sát đánh giá, từ lập kế hoạch, thu thập thông tin, điều tra bổ sung, tính toán theo các chỉ số giám sát và đánh giá, tham vấn kết quả, hoàn thiện báo cáo và cập nhật vào hệ thống trực tuyến cơ sở dữ liệu về BĐKH. Hệ thống báo cáo trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch và tăng khả năng kết nối thông tin về biến đổi khí hậu, phục vụ quản lý và sản xuất, tăng cường khả năng thích ứng với các tác động của BĐKH trên toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Hội Khí tượng Thủy văn, 6 nội dung giám sát, đánh giá gồm: Công tác quản lý Nhà nước về BĐKH; tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng với BĐKH trong các lĩnh vực; giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do BĐKH; nguồn lực cho thích ứng với BĐKH; Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; Đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Mỗi nội dung sẽ có các tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá riêng. Căn cứ vào đây, các Bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện quy trình giám sát đánh giá và báo cáo.

anh-2(3).jpg
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã hướng dẫn cụ thể về Hệ thống giám sát đánh giá, dự thảo Sổ tay hướng dẫn và các bước tiến hành; Hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo trực tuyến. Trên cơ sở này, đại diện các đơn vị được giao trách nhiệm thực hiện và báo cáo giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu của Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan đã trao đổi và góp ý về những vướng mắc hiện nay khi thu thập thông tin thực hiện báo cáo. Các ý kiến này sẽ là cơ sở để Cục BĐKH hoàn thiện sổ tay hướng dẫn và thực hiện đào tạo cho các Bộ ngành và địa phương trong thời gian tới.

Khánh Ly