Điện Biên: Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc dự án phát triển mắc ca

Kinh tế - Ngày đăng : 11:10, 10/06/2022

(TN&aMT) - Ngày 10/6, Ban chỉ đạo Dự án phát triển mắc ca tỉnh Điện Biên cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các huyện thị đánh giá tình hình triền khai các dự án trồng mắc ca bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Ông Lê Thành Đô, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì.

Dự án phát triển mắc ca được triển khai bắt đầu từ năm 2018, tại 9/10 huyện, nằm trong 11 dự án của 10 doanh nghiệp chủ đầu tư đã được UBND tỉnh được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô dự kiến triển khai trồng 71.415ha, tổng mức đầu tư 12.343 tỷ đồng. Tổng diện tích cần đo đạc quy chủ 11.160ha.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo dự án mắc ca tỉnh Điện Biên. Hiện nay, tiến độ thực hiện của hầu hết các dự án đang chậm tiến độ so với của nhà đầu tư, nguyên nhân do công tác đo đạc quy chủ đất đai vùng dự án, công tác chuẩn bị hiện trường, cây giống để tổ chức thực hiện kế hoạch trồng mắc ca, dẫn đến khả năng hoàn thành đảm bảo kế hoạch trồng năm 2022 theo khối lượng đã đăng ký của các nhà đầu tư (hỗ trợ dự án trồng mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên).

Một nguyên nhân khác các nhà đầu tư chưa quan tâm đến hình thức liên kết, hợp tác với người dân trong vùng dự án để thực hiện dự án theo phương thức liên kết dẫn đến chưa có nhà đầu tư nào xây dựng được nội dung, cơ chế hợp tác, liên kết với người dân để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện dự án theo phương thức hợp tác, liên kết. Bên cạnh yếu tố khách quan còn liên quan đến vốn của các nhà đầu tư.

img_20220610_095855(2).jpg

Ông Lê Thành Đô, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì cuộc hop.

Trước những chia sẻ khó khăn của địa phương và phía nhà đầu tư. Ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo và UBND tỉnh Điện Biên đưa ra một số giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Cho phép UBND các huyện và các nhà đầu tư đo đạc, quy chủ, xác định thực trạng sử dụng đất, hàng năm của người dân đang quản lý, sử dụng bao gồm cả diện tích người dân đang quản lý, sử dụng ngoài vùng dự án để tính toán hạn mức tối đa không quá 5ha/hộ gia đình các nhân để góp phần tăng diện tích cho các Nhà đầu tư thuê. Đối với diện tích giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo hạn mức 5ha/hộ gia đình, cá nhân, cho phép người dân được toàn quyền quyết định kể cả việc trả lại đất để nhà nước cho các nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án theo cơ chế hiện nay.

Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố có dự án trồng cây Mắc ca: Tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trong quá trình tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về giá trị của cây Mắc ca, định hướng về cơ chế, chính sách của tỉnh và lợi ích khi tham gia thực hiện các dự án để từ đó đồng thuận tham gia, chỉ đạo chính quyền các xã trong vùng dự án trồng cây Mắc ca thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, chính trị (Hội nông dân, Hội cực chiến binh, Hội phụ nữ…) để hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình thực hiện tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục người dân.

anh-9a.jpg
Đồi cây mắc ca của Công ty maccadimia Điện Biên trồng tại huyện Tuần Giáo

Đòng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp tong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai để hướng dẫn tháo gỡ hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ

Sở NN&PTNT thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện các dự án trồng Mắc ca để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, UBND các huyện, thành phố có dự án đầu tư trồng cây Mắc ca giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án hoặc xem xét, kiến nghị tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Hoàng Châu