Đánh giá Doanh nghiệp bền vững 2022: Xem trọng yếu tố môi trường

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:49, 07/06/2022

(TN&MT) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phát động Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) năm 2022. Đây là chương trình thường niên do VCCI phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ LĐTB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, nhằm tập hợp và biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm trên cả 3 khía cạnh toàn diện: kinh tế - xã hội - môi trường.

Đề cao doanh nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu

Để có thể lựa chọn các doanh nghiệp xứng đáng tôn vinh, VCCI đã đưa ra Bộ chỉ số CSI 2022 với 130 chỉ số, chia thành 5 phần: Tổng quan doanh nghiệp; Kết quả hoạt động kinh tế - môi trường - lao động, xã hội chính; Chỉ số Quản trị; Chỉ số Môi trường; và Chỉ số Lao động - Xã hội.

Theo ông Nguyễn Tiến Huy - Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững, các chỉ số môi trường nhấn mạnh nội dung kiểm kê phát thải khí nhà kính (không bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng), chuyển đổi và áp dụng kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải rắn trong công nghiệp. Ngoài việc đánh giá và công bố 100 doanh nghiệp bền vững, điểm mới của Chương trình năm nay là sẽ xây dựng những hạng mục giải để biểu dương doanh nghiệp có thành tích tốt. Một trong các hạng mục này chính là “Thúc đẩy thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu”.

t7.jpg

Quá trình xây dựng Bộ chỉ số CSI 2022, VCCI đã cập nhật các quy định, chính sách hiện hành và các cam kết thương mại tự do, song phương thế hệ mới của Việt Nam. Đặc biệt, trong đó có nhiều nội dung của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, các cam kết của Việt Nam thưc hiện Thỏa thuận Paris và tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26.

Trong 130 chỉ số, gần 70% liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, 1/3 chỉ số còn lại mới liên quan đến các sáng kiến nâng cao. Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch chuyên trách VCCI khẳng định: “Điều đó cho thấy, kinh doanh bền vững không phải điều gì cao siêu, mà chính nằm ở việc doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện theo đúng các chính sách và quy định của cơ quan quản lý. Chỉ cần làm tốt điều đó, doanh nghiệp đã có bước đệm vững chắc để phát triển bền vững”.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, kinh tế bền vững không còn là ý tưởng mà đã có những tín hiệu lan tỏa rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp, cũng như thể hiện qua chính sách của các khối hợp tác kinh tế đa phương quốc tế. Bên cạnh đó, các bên liên quan cũng phải đảm bảo sự công bằng cho những người đang làm việc trong những ngành phát thải carbon cao, để không ai bị bỏ lại phía sau. Singapore là minh chứng rõ nét khi họ xem người lao động là trung tâm của quá trình chuyển đổi sang carbon thấp, tập trung tạo ra nhiều việc làm tử tế và trình độ cao hơn.

Cũng với tinh thần đó, các chỉ số liên quan đến chống phân biệt đối xử, phát triển đa dạng, bao trùm, thực hiện bình đẳng giới, tôn trọng quyền con người cũng được lồng ghép đậm nét và rõ ràng trong Bộ chỉ số CSI 2022.

Tập hợp doanh nghiệp Việt hướng tới mục tiêu bền vững

Qua 2 năm dịch bệnh dai dẳng, cộng đồng doanh nghiệp đã nhận rõ hơn tác động tích cực của mô hình sản xuất, kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, đó không chỉ là “kim chỉ nam” cho sự phát triển của doanh nghiệp trong trạng thái ổn định mà còn đóng vai trò là “cái neo” để trụ vững và là “bánh lái” để doanh nghiệp thích ứng và phục hồi khi đối mặt với những “cơn sóng thần” khủng hoảng.

Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ Chương trình CSI, Bộ chỉ số CSI được đánh giá rất hữu ích cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ hiệu quả công tác lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh; rà soát các lỗ hổng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các hoạt động trao đổi, tập huấn với doanh nghiệp, VCCI đều nhấn mạnh và khuyến khích doanh nghiệp hãy áp dụng triệt để, thực chất Bộ chỉ số CSI vào hoạt động quản trị, lập chiến lược kinh doanh của mình. Hãy soi chiếu sự vận hành của doanh nghiệp qua các chỉ số của CSI, để thấy mình còn thiếu hụt, cần khắc phục hay đang làm tốt, cần phát huy điểm nào.

Chương trình CSI 2022 tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến đến ngày 31/8/2022. Doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực đều có thể gửi hồ sơ và không phải nộp bất kỳ khoản phí nào. Trong thời gian từ khi phát động đến tháng 8/2022, VCCI sẽ tổ chức các khóa tập huấn trực tiếp/trực tuyến về Quản trị doanh nghiệp nói chung và cách thức tổ chức triển khai áp dụng Bộ chỉ số CSI trong quản trị doanh nghiệp nói riêng.

Trên cơ sở này, doanh nghiệp có thể vận hành tốt hơn và nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh mới, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030. Điều này cũng phù hợp với định hướng lớn của Chính phủ là huy động nguồn lực xã hội trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Cùng với Chương trình CSI, VCCI cũng triển khai hàng loạt những sáng kiến mới hướng đến thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thực hiện kinh doanh bền vững mạnh mẽ hơn. Cụ thể, VCCI đang xây dựng Bộ chỉ số xanh (Green Index), hay Bộ chỉ số phát triển bền vững dành cho các khu công nghiệp thông qua sáng kiến Thúc đẩy các khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam. Những chương trình thường niên như Diễn đàn Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam (VCSF), những hoạt động thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, hay đối thoại cùng các cơ quan truyền thông để nâng cao nhận thức và cung cấp các thông tin cập nhật về phát triển bền vững cho các cơ quan truyền thông vẫn được triển khai sâu rộng và đồng bộ. Tất cả cùng cộng hưởng để lan tỏa mạnh mẽ hơn "làn sóng" kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Vy Huyền