Cảnh báo dự án The Muse Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn

Bất động sản - Ngày đăng : 21:17, 03/06/2022

(TN&MT) - Dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn vừa được UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình trạng mở bán căn hộ, góp vốn đầu tư. Sở Xây dựng xác định dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Tổ hợp căn hộ bên sông Hàn – The Muse Đà Nẵng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) do Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhận được phản ánh về hoạt động đặt cọc, huy động vốn, giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án The Muse Đà Nẵng.

Trong khi đó, đến thời điểm hiện tại, dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn chưa đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Dự án cũng chưa đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn theo đúng quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô, Công ty TNHH MTV Đầu tư Athena Luxury báo cáo tình hình thực hiện dự án, tình hình đặt cọc, huy động vốn, kinh doanh bất động sản tại dự án. Gồm thông tin đơn vị phân phối (môi giới) bất động sản; hợp đồng phân phối (môi giới) bất động sản; số lượng bất động sản đã ký hợp đồng đặt cọc, huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; tổng số tiền đã thu của khách hàng; cung cấp 01 hợp đồng đặt cọc, huy động vốn, mua bán... đến Sở.

Lan Anh