Điều kiện chuyển nhượng và chuyển đổi đất trồng cây lâu năm?

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 15:43, 02/06/2022

(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Gia Hân (Ninh Bình) hỏi: Gia đình tôi đang muốn mua một mảnh đất trồng cây lâu năm. Dự định sau này sẽ chuyển đổi quyền sử dụng diện tích đất đó. Tuy nhiên, khi chúng tôi ra xã chứng thực hợp đồng thì được trả lời rằng không đủ điều kiện nhận chuyển nhượng, chuyển đổi? Xin hỏi, điều kiện để nhận chuyển nhượng và chuyển đổi đất trồng cây lâu năm là gì?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, cụ thể là đất trồng cây lâu năm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật đất đai năm 2013; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng theo quy định tại Điều 191 Luật Đất Đai năm 2013 gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất; Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Và, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa; Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

dat-trong-cay-lau-nam.jpg
Ảnh minh họa

Ngoài ra, vì đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp nên khi chuyển đổi quyền sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện tại Điều 190 Luật đất đai 2013 như sau: Chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Trên đây là những điều kiện để nhận chuyển nhượng, chuyển đổi đất trồng cây lâu năm. Bạn hãy đối chiếu với trường hợp của mình để biết rõ lí do tại sao gia đình bạn lại không đủ điều kiện nhận chuyển nhượng, chuyển đổi diện tích đất trên.

Báo TN&MT