Phú Yên xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị văn minh, có bản sắc riêng

Kinh tế - Ngày đăng : 06:16, 01/06/2022

Phấn đấu đến năm 2025, Phú Yên xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng trong chuỗi đô thị ven biển miền Trung, là một trong những đầu mối giao thông, trung tâm đào tạo, du lịch, công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 18/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025.

img_2615.jpg
 Tháp Nghinh Phong điểm nhấn du lịch của thành phố Tuy Hòa

Theo Chương trình hành động này, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng trong chuỗi đô thị ven biển miền Trung, là một trong những đầu mối giao thông, trung tâm đào tạo, du lịch, công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển và mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị, phấn đấu đến năm 2025 thành phố Tuy Hòa đủ điều kiện được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

dsc04865.jpg
 Bờ biển thành phố Tuy Hòa 

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động là tập trung đầu tư hoàn thành các tuyến đường trục chính đô thị theo quy hoạch được duyệt để định hình không gian, tạo động lực phát triển như: Đường Nguyễn Trãi nối dài (đến đường số 14), Cầu Nguyễn Trãi sang khu đô thị Ngọc Lãng, đường Trần Phú nối dài (đến Quốc lộ 1A), đường số 14, tuyến đường cảnh quan ven biển và công viên biển phía Bắc (đoạn từ Khu du lịch Bắc Âu đến kè biển An Phú). Từng bước đầu tư hoàn thiện các tuyến giao thông nội thị, trong khu dân cư hiện hữu, các tuyến giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch.

dsc04879.jpg
 Công viên biển thành phố Tuy Hòa 

Chương trình hành động cũng tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn gắn kết hài hòa với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất: Thương mại - dịch vụ tăng từ 38,0% lên 40,8%; công nghiệp - xây dựng giảm từ 57,7% còn 56,1%; nông - lâm - thủy sản giảm từ 4,3% còn 3,1%. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới 130 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động.

dsc04935.jpg
 Thành phố Tuy Hòa ngày càng phát triển với những công trình hiện đại 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mạnh ngành du lịch dịch vụ của thành phố phù hợp với Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng; ưu tiên thu hút đầu tư những ngành, sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

dsc05019.jpg
 Làng rau Ngọc Lãng thành phố Tuy Hòa 

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm có giá trị gia tăng cao; định hướng đầu tư, hình thành các vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh truyền thống kết hợp với du lịch cộng đồng, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - dịch vụ để gia tăng giá trị sản phẩm; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ qua các nền tảng số.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế xã hội thành phố theo tinh thần Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các chương trình, đề án về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh.

Mỹ Bình