Vân Canh (Bình Định): Chưa được phép xây dựng Trại chăn nuôi heo đã khai thác đất san lấp mặt bằng

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 23:21, 24/05/2022

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trại chăn nuôi heo Hùng Thương Nhật tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Tuy nhiên, dự án chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng thì nhà đầu tư đã đưa máy múc san ủi, khai thác đất đồi núi.

Báo cáo của UBND huyện Vân Canh về việc kiểm tra tình hình sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án Trại chăn nuôi heo Hùng Thương Nhật tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật, thì Công ty được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ năm 2019 và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2020.

z3391323526844_1b7713ae5c4226fdd1ac1ef4f25174c2.jpg
Khu đất dự án Trại chăn nuôi của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật

Theo tiến độ thực hiện dự án quy định tại Quyết định số 2556, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định thì đến tháng 12 năm 2020 nhà đầu tư phải hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Thế nhưng, hiện nay Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật chưa được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

z3391323508121_d57eb3be3fec2ffa57accc7ed838fea6.jpg
 Chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án đã khai thác đất 

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra hiện trường, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật đã đưa máy múc vào khu vực dự án tiến hành múc đất san lấp mặt bằng, cụ thể là Công ty đã tự ý đưa 1 xe máy đào, 1 xe chiến thắng mang BKS 77C-18655 vào khu vực dự án, múc đất tại đồi núi để san lấp mặt bằng xung quanh khu vục trong dự án trên diện tích khoảng hơn 1.000m2 với khối lượng khoảng 120m3 đất.

z3391323467946_7445798e76e10d241e01e1d0c28c5b7e.jpg
 Quả dồi bị khai thác đất 

Trước sự việc này, UBND huyện Vân Canh chỉ đạo UBND xã Canh Hiệp lập biên bản kiểm tra hiện trường đề nghị Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật tạm dừng hoạt động san lấp mặt bằng, tạm giữ 2 phương tiện gồm 1 máy đào và 1 xe chiến thắng giao UBND xã Canh Hiệp xử lý theo quy định của pháp luật.

z3391323490641_1b5d2b938bcbff960e5d8e7469915d1d.jpg
 Khối lượng đất san lấp dưới dốc núi 

Vụ việc này, không chỉ UBND huyện Vân Canh vào cuộc kiểm tra mà Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cũng đã tiến hành kiểm tra việc múc đất san lấp mặt bằng và kiểm tra tiến độ hoàn thành hồ sơ dự án của nhà đầu tư.

z3391323499865_852c7709f48d0982cbc762abbd36e027.jpg
 San lấp trên diện tích 1.000m2 

Trong Biên bản kiểm tra, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định nhận thấy dự án đã chậm tiến độ theo quy định tại Quyết định số 2556, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định. Hiện Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Đề nghị nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, đồng thời khẩn trương thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo quy định.

z3391323500477_0f7490c2c81b87811e29d510552bc982.jpg
 Lãnh đạo UBND huyện Vân Canh, Phòng TN&MT và xã Canh Hiệp đi kiểm tra hiện trường 

Chi cục Quản lý đất đai cũng đề nghị UBND huyện Vân Canh chỉ đạo UBND xã Canh Hiệp tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật, trường hợp có vi phạm về lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, môi trường thì xử lý theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị địa phương kịp thời liên hệ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý, giải quyết theo quy định.

Cùng đó, đề nghị UBND xã Canh Hiệp kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật. Công ty chỉ được san lấp mặt bằng của dự án sau khi có Quyết định thuê đất của UBND tỉnh; thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản tại UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

z3391323527535_dc4af31f09b1d72ba2e481f6603edc2a.jpg
 Chiếc máy đào và xe chiến thắng khai thai thác đất tại hiện trường 

Trên cơ sở Báo cáo của UBND huyện Vân Canh tại Văn bản số 112, ngày 05/5/2022 về việc kiểm tra tình hình sử dụng đất và việc triển khai thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND huyện Vân Canh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoáng sản; chỉ đạo các phòng, ban liên quan, nhất là UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật hiện hành.

z3391323647921_947427580d1da9168dd718defe373c4d.jpg
 Quả đồi tại dự án Trại chăn nuôi heo bị khai thác lấy đất 

Mỹ Bình