Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Tài nguyên - Ngày đăng : 14:35, 18/05/2022

(TN&MT) - Theo đó, Ban soạn thảo và Tổ biên tập có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).
bao-tnmt(1).jpg
Ảnh minh họa

Sau khi Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Ban soạn thảo và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập và các thành viên Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc soạn thảo Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) theo tiến độ và các thủ tục do pháp luật quy định để trình Chính phủ.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, trong cuộc họp về việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) ngày 5/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sớm hoàn thành việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Theo danh sách Ban soạn thảo Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà là Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên là Phó Trưởng ban Thường trực; ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là thành viên kiêm thư ký và 36 thành viên khác.

Danh sách Tổ biên tập Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên là Tổ trưởng; ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Phó Tổ trưởng thường trực; ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Phó Tổ trưởng và nhiều thành viên khác.

Mai Đan