17 Bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 22:17, 09/05/2022

(TN&MT) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 30/4 có 43/51 Bộ và 28/63 địa phương có tỷ kệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt dưới 17%, trong đó có 17 Bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.
68.jpg
Tính đến ngày 30/4, vốn đầu tư nguồn NSNN mới chỉ đạt 18,48%. Ảnh minh họa: TTXVN

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, kết quả thực hiện vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 tính đến ngày 30/4/2022 đạt hơn 95,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xấp xỉ cùng kỳ năm 2021 (đạt 18,65%). Trong đó, vốn trong nước là gần 94,6 nghìn tỷ đồng đạt 19,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vốn nước ngoài là hơn 1,1 nghìn tỷ đồng đạt 3,25% kế hoạch.

Hiện, có 7 Bộ và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội (91,12%), Ngân hàng phát triển (59,64%), Bình Thuận (33,9%), Phú Thọ (33,4%).

Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là do công tác tổ chức triển khai thực hiện tác các Bộ, ngành và địa phương còn nhiều bất cập; các cấp, các ngành chưa thực sự vào cuộc, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn chưa đầy đủ, thiếu minh bạch;…

Yêu cầu đạt ra là các cấp, các ngành phải có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng hiểu quả vốn đầu tư công bởi việc phân bổ, giao kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến nay, tổng số vốn các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là hơn 479.527 tỷ đồng, đạt 92,6% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch; số vốn chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là hơn 38.578 tỷ đồng, bằng 7,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ một số giải pháp: Đối với số vốn ngân sách Trung ương còn lại chưa phân bổ của 12 Bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản yêu cầu các cơ quan trên cam kết lộ trình giao kế hoạch cụ thể, rà soát, điều chỉnh ngay cho các dự án chuyển tiếp đủ điều kiện giao vốn; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao ngay được kế hoạch năm 2022; trường hợp không điều chỉnh được, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khác có nhu cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu trước ngày 30/6 năm kế hoạch theo đúng quy định.

Đối với vốn ngân sách địa phương, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015, không thể điều chỉnh vốn ngân sách địa phương này cho các địa phương khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương này khẩn trương phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2022 cho các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của các địa phương. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm phân bổ kế hoạch vốn.

Yêu cầu người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên. Đồng thời, thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các dự án trọng điểm triển khai trong năm 2022 để kịp thời tháo gõ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các dự án để sớm hoàn thành, tạo động lực mới nhằm phát triển bền vững.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư như: kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, hồ sơ thẩm định dự án, đơn rút vốn nhà tài trợ nước ngoài.

Thanh Tùng