Nho Quan (Ninh Bình): Cần bứt phá trong tầm nhìn và thời kỳ quy hoạch

Xã hội - Ngày đăng : 17:46, 27/04/2022

(TN&MT) - Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải có sự bứt phá trong tầm nhìn và thời kỳ quy hoạch, trong đó cần quan tâm, lưu ý tới một số tuyến giao thông kết nối với đường Đông - Tây, không gian dư địa phát triển dọc 2 bên tuyến đường; phấn đấu xoá bỏ vùng phân lũ, chậm lũ.

Đó là kết luận của ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, Nho Quan là trung tâm vùng đồi núi của tỉnh, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh, một cực phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của Ninh Bình. Đây là vùng giao lưu kết nối kinh tế, văn hóa với các tỉnh miền núi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Do đó, quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan là nhiệm vụ rất quan trọng để khai thác, phát huy thế mạnh của địa phương, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài, đáp ứng xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới, phát triển bền vững tỉnh Ninh Bình.

nho-quan.jpg
Nho Quan là trung tâm vùng đồi núi của tỉnh Ninh Bình. Ảnh minh hoạ

Đồ án quy hoạch được Ban Thường vụ huyện uỷ, UBND huyện Nho Quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ của Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan, là đồ án có chất lượng, có tư duy quy hoạch tốt, có tầm nhìn chiến lược, kết nối đồng bộ.

Chủ tịch Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch phải có tầm nhìn xa, phát huy bền vững tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo kết nối vùng, liên vùng. Phải có sự bứt phá trong tầm nhìn và thời kỳ quy hoạch, trong đó cần quan tâm, lưu ý tới một số tuyến giao thông kết nối với đường Đông - Tây, không gian dư địa phát triển dọc 2 bên tuyến đường; phấn đấu xoá bỏ vùng phân lũ, chậm lũ. Sau khi quy hoạch vùng được thông qua, huyện Nho Quan triển khai ngay lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho quản lý và thu hút đầu tư.

Để hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nho Quan chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, trong đó lưu ý định hướng phát triển đô thị hình thành 3 khu vực đô thị thuộc huyện; phân vùng 4 cần làm rõ hơn dư địa phát triển văn hóa, du lịch gắn với một số công trình khảo cổ vừa mới được khai quật; cần bổ sung kết nối khung từ trục Đông - Tây với khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, làm rõ các đột phá phát triển ở phân vùng 1 và phân vùng 3.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nho Quan cập nhật Quy hoạch vùng huyện Nho Quan vào Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Nho Quan nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch trên; tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/5/2021.

Tuyết Chinh