Hà Nội khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sức khỏe - Ngày đăng : 19:59, 02/04/2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mục đích của kế hoạch là bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, nhanh chóng đưa TP chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đồng thời, bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân, hạn chế mức thấp nhất các ca tử vong do Covid-19 và các nguyên nhân khác.

UBND thành phố Hà Nội xác định những nội dung cần khắc phục là sự bị động, lúng túng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Thiếu nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống người dân, có lúc gây bức xúc cho người dân. Công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch của TP có lúc còn chưa kịp thời.

12.jpg
Một trong những nội dung cần khắc phục là còn sự thiếu nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh minh họa

Từ đó, UBND thành phố Hà Nội yêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyên đầu trong phòng, chống dịch.

Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp TP.

TP cũng sẽ tổ chức tập huấn quản lý, theo dõi người mắc Covid-19 tại nhà ngay từ ban đầu (chỉ ca bệnh có nguy cơ diễn biến nặng mới chuyển đến cơ sở y tế) và thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe thông qua y tế cơ sở và thầy thuốc đồng hành (hỗ trợ qua điện thoại, mạng xã hội hoặc email); thành lập các trạm y tế lưu động để bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Triển khai hoạt động quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm ngay tại cộng đồng.

Về các nhiệm vụ, giải pháp về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, UBND TP yêu cầu chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phức tạp, gây rối an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu vực có mật độ dân cư đông, tại các cơ sở, địa bàn cách ly y tế, cơ sở thu dung, điều trị người mắc Covid-19…

Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, phát tán tin giả, xuyên tạc, kích động trong nhân dân về công tác phòng, chống dịch,

Để bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân, kế hoạch nêu rõ: Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở giáo dục, cơ sở lưu trú... xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch gắn với phương án hoạt động, sản xuất, kinh doanh phù hợp với các cấp độ dịch tại các địa phương (đến tận xã/phường, tổ dân phố) và cập nhật kết quả đánh giá an toàn lên bản đồ an toàn Covid-19.

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp; căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, để có giải pháp kịp thời.

Người dân, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương, của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở lưu trú,...

Hà Nội cũng sẽ triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo và chia sẻ thông tin về vắc-xin, xét nghiệm, điều trị, hậu cần, an sinh xã hội,... phục vụ phòng, chống dịch; quản lý việc đi lại của người dân, lưu thông, vận chuyển hàng hóa và quản lý xuất, nhập cảnh phù hợp với quy định của quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin phải thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong phòng, chống dịch...

Trong khâu tổ chức thực hiện, Kế hoạch yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát, hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế, khu thu dung và tại cộng đồng. Chỉ đạo công tác tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Tùng