Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai ở Điện Biên

Đất đai - Ngày đăng : 10:03, 29/03/2022

Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp cụ thể, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sử dụng đất ngày càng hiệu quả hơn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất công khai, minh bạch.

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đất đai, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh.

a1.jpg

Mặt bằng Dự án khu nhà ở đô thị Tân Thanh, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục.

Bên cạnh đó, Điện Biên còn sử dụng phương pháp tích hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực; Phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050, đồng thời hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Điện Biên (2021 - 2025); tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định.

Từ đó, công tác quy hoạch sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí quỹ đất phục vụ kịp thời các chương trình, dự án góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên.

a2.jpg

Đất quy hoạch dự án nhà ở đô thị phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Hiện nay, Điện Biên đã triển khai xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đối với 2 đơn vị cấp huyện là TP. Điện Biên Phủ (8/12 xã, phường) và huyện Tủa Chùa (12/12 xã, thị trấn) đưa vào quản lý vận hành khai thác sử dụng. Cụ thể, tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu: 54. 570 thửa đất; Huyện Tủa Chùa tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu: 174. 153 thửa đất, quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và xử lý tệp tin PDF 275. 740 (trang A4), tạo liên kết quét dạng số với thửa đất trong CSDL 85. 384 thửa; Phần mềm đang vận hành VILIS 2.0.

Tất cả những giải pháp, phương pháp trên nhằm quản lý đất đai hiệu quả, gắn với trách nhiệm sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình, đạt mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả để không lãng phí nguồn lực từ đất đai.

Hoàng Châu