Cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản khi từ chối cấp sổ đỏ

Đất đai - Ngày đăng : 19:15, 28/02/2022

Bạn đọc Hồ Đức Việt (Nam Định) hỏi: Gia đình tôi đang hoàn thiện hồ sơ để xin cấp sổ đỏ cho diện tích đất được bố mẹ tặng cho. Xin hỏi, thời gian làm sổ đỏ hiện nay là bao nhiêu ngày? Khi nộp hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ có vấn đề gì, cơ quan chức năng từ chối cấp sổ đỏ thì có phải trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi hay không?

Về vấn đề này, Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp đăng ký cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư, thời gian chờ đợi không quá 15 ngày; thời gian làm thủ tục cấp sổ cho đối tượng đăng ký sổ đỏ khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày; thời gian cấp sổ cho chủ sử dụng đất cần cấp lại sổ đỏ khi bị mất là không quá 10 ngày; cấp đổi sổ đỏ không quá 7 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

cap-so-do(1).jpg
Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện thủ tục trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Từ chối cấp sổ đỏ có phải trả lời bằng văn bản

Khi hết thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện xong thủ tục này. Đồng thời, phải trực tiếp trao Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ hoặc gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trao cho người nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan giải quyết phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết thủ tục. Nội dung này được nêu rõ tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP như sau:

“Các hồ sơ quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, ngay tại khâu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận nếu thuộc trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (theo điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định 61/2018/NĐ-CP).

Tóm lại, nếu từ chối nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, cơ quan chức năng phải nêu rõ lý do từ chối; thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện giải quyết.

Báo TN&MT