Sơn La: Dự kiến điều chỉnh, bổ sung 3 CCN để thu hút chế biến nông sản

Kinh tế - Ngày đăng : 11:49, 17/02/2022

(TN&MT) - Ngày 16/2, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức họp tư vấn liên ngành về bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
a1.jpg

Quang cảnh cuộc họp.

Theo Quyết định số 3184 ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 8 CCN, trong đó đã có quyết định thành lập 3 CCN, gồm: CCN Mộc Châu, CCN Gia Phù và CCN Mường La; bước đầu các CCN đã thu hút được 4 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng CCN còn hạn chế, chưa theo đúng quy hoạch do không thu hút được doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng CCN; việc quản lý CCN còn khó khăn, vướng mắc, chưa thực hiện đúng được theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Dự thảo phương án phát triển CCN tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, tỉnh sẽ phấn đấu thành lập được 8 CCN và hoàn thành đầu tư hạ tầng ít nhất 5 CCN, với tổng diện tích 500 ha. Đến năm 2050, phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 CCN.

Quy mô các CCN dự kiến xác định vị trí tối thiểu không nhỏ hơn 5ha, tránh tình trạng manh mún đầu tư thiếu hiệu quả, diện tích tối đa không quá 75 ha theo quy định của Chính phủ. Các CCN phấn đấu đóng góp 10-12% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh vào năm 2025, tương đương 1.500 - 1.800 tỷ đồng. Từng bước đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các CCN, trong đó, ưu tiên các công trình đường giao thông, xử lý nước thải tập trung.

a2(1).jpg

Lãnh đạo các huyện, thành phố tham gia ý kiến về bổ sung quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến đối với Tờ trình về việc bổ sung các CCN trên địa bàn Thành phố và huyện Thuận Châu vào quy hoạch phát triển CCN tỉnh Sơn La đến năm 2025.

Theo đó, dự kiến bổ sung CCN Hoàng Văn Thụ, thành phố Sơn La, quy mô 60 ha; các ngành nghề bố trí hoạt động gồm: Công nghiệp chế biến nông lâm sản; may mặc, giày da; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; chế biến lương thực, thực phẩm; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng…

Cùng với đó, điều chỉnh vị trí, quy mô diện tích CCN Tông Cọ, huyện Thuận Châu, với diện tích quy hoạch sau điều chỉnh 70 ha và CCN Phổng Lái, huyện Thuận Châu với diện tích quy hoạch sau điều chỉnh 50 ha.

Theo đánh giá của Sở Công thương Sơn La, các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La có diện tích và sản lượng cà phê tương đối lớn. Theo số liệu điều tra thì thành phố Sơn La có gần 5.000ha cà phê, sản lượng quả tươi đạt khoảng trên 48.680 tấn, có 63 hộ gia đình sơ chế. Huyện Thuận Châu có khoảng 5.564 ha cà phê, sản lượng quả tươi đạt khoảng trên 34.000 tấn, có 9 hộ gia đình sơ chế.

Công suất sơ chế của các hộ gia đình đạt trên 400 tấn quả tươi/ngày đêm; lượng nước thải khoảng 0,7m3 nước/tấn quả tươi; lượng vỏ cà phê khoảng 0,3 tấn/tấn quả tươi được thải trực tiếp ra môi trường. Việc sơ chế, chế biến cà phê trong những năm qua đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Để đảm bảo môi trường, năm 2021, huyện Thuận Châu không cho phép các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê không đảm bảo điều kiện về môi trường hoạt động, phần nào đã ảnh hưởng đến việc chế biến, tiêu thụ cà phê của người dân trên địa bàn.

a3(1).jpg

Với việc điều chỉnh, bổ sung 3 CCN tại huyện Thuận Châu và TP Sơn La, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ di dời các cơ sở sản xuất chế biến nông sản vào CCN, góp phần bảo vệ môi trường.

Hiện nay, thành phố Sơn La đã quy hoạch 1 CCN Chiềng Ngần tại bản Phường, phường Chiềng Ngần với diện tích 18 ha; huyện Thuận Châu quy hoạch 2 CCN Phỏng Lái tại Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, diện tích 5 ha và CCN Tông Cọ tại bản Lào, xã Tông Cọ, diện tích 5 ha. Tuy nhiên, thực tế hiện nay thì vị trí, quy mô diện tích quy hoạch 3 CCN trên không phù hợp do diện tích quá nhỏ, giao thông không thuận tiện, không đảm bảo nguồn để phục vụ sản xuất trong CCN, nguồn vốn đầu tư lớn... nên chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN.

Do đó, việc bổ sung 3 CCN mới khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết các tồn tại, hạn chế về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất chế biến, nhất là chế biến cà phê; đảm bảo nhu cầu đất cho doanh nghiệp công nghiệp, hộ kinh doanh, đặc biệt cho những lĩnh vực ưu tiên theo định hướng phát triển tăng trưởng xanh, bền vững của địa phương; di dời các cơ sở sản xuất chế biến nông sản nằm trong khu dân cư, các cơ sở ở đầu nguồn nước vào khu quy hoạch sản xuất tập trung, nhằm quản lý tốt các vấn đề về môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Minh đã giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương án phát triển CCN tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo các quy định của Chính phủ, để sớm xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi xin ý kiến của Bộ Công Thương bổ sung vào chiến lược phát triển CCN toàn quốc giai đoạn 2025-2030.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, đưa Sơn La thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc.

Nguyễn Nga