Bạc Liêu quản lý, sử dụng đất đai: Ngày càng ổn định, hiệu quả

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 - Ngày đăng : 10:44, 17/02/2022

(TN&MT) - Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã tập trung triển khai các quy định của Luật Đất đai năm 2013 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai

Theo Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; tổ chức tuyên truyền, đồng thời triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu luôn bám sát các chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công bố công khai đến các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để cùng thực hiện, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, ổn định, hiệu quả.

a1-bac-lieu.jpg

Đất đai đang là nguồn lực quan trọng tạo điều kiện để tỉnh Bạc Liêu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của địa phương, từ đó, đã khai thác, sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc áp dụng các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng công khai, cụ thể, minh bạch, rõ ràng theo quy định của Luật Đất đai 2013, phù hợp với thực tiễn cuộc sống đã tạo sự đồng thuận lớn trong người dân, đặc biệt là những người có đất bị thu hồi, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Về đăng ký đất đai, đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Bạc Liêu đã bám sát các quy định của Luật Đất đai 2013, tập trung rà soát, tổng hợp các thửa đất của hộ, gia đình, cá nhân và tổ chức đang sử dụng đất chưa đăng ký, chưa cấp Giấy chứng nhận; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng đất hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

a2-bac-lieu.jpg

Các quy định của Luật Đất đai 2013 đã giúp tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu an tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn.

Bên cạnh đó, các quy định của Luật đất đai 2013 cũng đã giúp tỉnh Bạc Liêu hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các công trình văn hóa,… trong xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân an tâm đầu tư phát triển sản xuất tập trung theo hướng hiện đại, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời các chính sách, pháp luật về đất đai đã đóng góp tích cực vào việc phân bổ, sử dụng đất theo quy hoạch đã tạo quỹ đất cho các khu xử lý chất thải, rác thải hợp lý tại địa phương.

Cần sửa đổi quy định về thu hồi đất, chuyển nhượng đất

Theo Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, qua hơn 7 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp những vướng mắc do một số nội dung quy định của pháp luật về đất đai hiện chưa đầy đủ, rõ ràng gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Đơn cử như tại Khoản 3, Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Quy định này chưa phù hợp với thực tế vì có trường hợp gia đình có đất trồng lúa nhưng người thân trong gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận tặng cho đất đó.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành tổng cộng 24 văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền; tổ chức triển khai hàng trăm cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Điểm d, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 quy định thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất, bao gồm dự án khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể như thế nào là khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung.

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đối tượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa; bổ sung quy định cụ thể thế nào là khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung, giúp cho địa phương thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện; đồng thời, quy định áp dụng miễn, giảm đối với trường hợp thửa đất đã đưa ra đấu giá mà không thành theo Khoản 3, Điều 118 Luật Đất đai 2013;…

Lê Hùng