Đồng Nai: Triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2022

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 15:55, 12/01/2022

(TN&MT) - Ngày 12/01, tại TP. Biên Hoà (Đồng Nai), nhằm đánh giá, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Phi đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong năm 2021, ngành TN&MT Đồng Nai đã tập trung hoàn thành nhiều mục tiêu theo các chương trình, kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong đó, công tác quản lý về đất đai ngày càng đi vào nề nếp, khẳng định vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt đời sống xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tập trung thực hiện nên đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Ngành TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra, trong đó tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt đạt tỷ lệ dưới 15%. Việc giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt đã góp phần giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, giảm diện tích đất chôn lấp chất thải và tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải.

Ngoài ra, công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước cũng tiếp tục được tăng cường, ngành TN&MT Đồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tham mưu Tỉnh uỷ Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai đã đẩy mạnh xây dựng các quy trình điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân; tham mưu ban hành Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Trong đó, ngành TN&MT Đồng Nai đã đề xuất đơn giản hóa 10,2% TTHC; tỷ lệ hoàn thành đúng và trước hạn hồ sơ đối với tổ chức và cá nhân đều đạt trên 98%.

Phát biểu chủ trì Hội nghị, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho rằng: Trong năm 2021, cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đều chịu ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Covid-19, dẫn đến các mặt đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, ngành TN&MT Đồng Nai đã chủ động thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ mà ngành TN&MT đã triển khai thực hiện nhưng tiến độ còn chậm.

Trong đó, công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện dù đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, thời gian lập và trình phê duyệt vẫn còn kéo dài, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng tự ý phân lô bán nền, sử dụng đất không đúng mục đích, không tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt; công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương còn lỏng lẻo, chưa kiên quyết trong việc xử lý vi phạm.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, mặc dù được ngành TN&MT Đồng Nai tăng cường, nhưng còn hạn chế, có phần bị động trong thực hiện nhiệm vụ, chưa kịp thời phát hiện hoặc phối hợp phát hiện để xử lý những sai phạm. Tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra...; vẫn còn nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân có đơn phản ánh vi phạm trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường.

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai phát biểu chủ trì Hội nghị

Do đó, lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng với các Sở, ngành có liên quan và các địa phương tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những nguyên nhân; đồng thời, đề xuất một số giải pháp hiệu quả, tối ưu để giúp ngành TN&MT Đồng Nai tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Nhất là tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Phi biểu dương những kết quả ngành TN&MT Đồng Nai đã đạt được trong năm 2021, đóng góp một phần rất quan trọng, tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ông Võ Văn Phi cũng đề nghị: Phát phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, ngành TN&MT Đồng Nai cần tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm 2022. Theo đó, tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai khẩn trương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, nhất là cơ sở dữ liệu về đất đai để phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quyết định quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành trong quý I/2022, làm cơ sở triển khai thực hiện; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TN&MT Đồng Nai

Theo ông Võ Văn Phi, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã có hiệu lực từ 01/01/2022, Sở TN&MT cần kịp thời tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai các nội dung phải thực hiện theo đúng quy định, nhất là khi có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022; tiếp tục phối hợp tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ môi trường đến toàn thể cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để răn đe, kể cả tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai cần tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức và cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và có giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai, môi trường.

Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng tin tưởng rằng: Với sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ cùng với ngành TN&MT tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Tường Tú