Đông Anh - Hà Nội: Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long xử lý phế thải sau phản ánh của báo chí

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 21:20, 11/01/2022

(TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường thông tin về vấn đề cải tạo, sửa chữa hệ thống nhà xưởng tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long đã tiếp thu phản ánh của cơ quan báo chí, đồng thời thông tin về công tác xử lý phế thải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Nền sân được tôn bằng đường Hoàng Sa

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long cho biết: Theo chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh qua Văn bản số 126/UBND-QLĐT, ngày 15/1/2021, trong đó yêu cầu Công ty thực hiện việc xây dựng phải đảm bảo VSMT theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND, ngày 9/10/2015 và Chỉ thị số 07-CT-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn là đúng các quy định pháp luật. 

Cùng với đó, tiếp thu phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long khi thi công xây dựng đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của UBND xã Kim Nỗ, UBND huyện Đông Anh, cũng như các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đảm bảo việc xử lý phế thải đúng theo quy định, không gây ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường sống xung quanh.

Bên trong nhà xưởng cải tạo

 

Huy An