Bản sắc văn hóa PVFCCo

Kinh tế - Ngày đăng : 14:15, 30/12/2021

(TN&MT) - Vừa qua, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội thảo Văn hóa PVFCCo năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các đơn vị thành viên.

Trong năm 2021 PVFCCo đã Nỗ lực làm sâu sắc hơn bản sắc văn hóa PVFCCo và đạt nhiều kết quả tích cực. PVFCCo đã đưa nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công việc; đã ban hành Sổ tay Văn hóa PVFCCo với những giá trị và chuẩn mực để CBCNV thực hiện...

PVFCCo đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội gắn liền với các chuẩn mực, giá trị PVFCCo như: chương trình “Rèn mới bản thân”, chương trình “Đạm Phú Mỹ - Ngàn sẻ chia” hỗ trợ bà con nông dân vụ Thu Đông - Đông Xuân 2021, chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” trao quà Tết cho người nghèo, chương trình “Đạm Phú Mỹ - Kết nối yêu thương” để sẻ chia với đội ngũ CBCNV làm việc “3 tại chỗ” cũng như những đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19…

Nhìn chung, nhờ sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Ban chỉ đạo, Ban Triển khai Văn hóa PVFCCo, Văn hóa PVFCCo đã được tuyên truyền sâu rộng, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, lôi cuốn NLĐ tự giác thực hiện. Các đơn vị và CBCNV đã cơ bản thấu hiểu và thực hiện tích cực các giá trị cốt lõi, chuẩn mực Văn hóa PVFCCo và hoàn thành cơ bản kế hoạch triển khai Văn hóa PVFCCo.Đối với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Tập đoàn, PVFCCo đã triển khai đến toàn thể các đơn vị trong TCT, lồng ghép vào bảng tiêu chí KPI đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân. Kết quả ban đầu được ghi nhận là có nhiều chuyển biến tích cực.

Thông qua những trò chơi thử thách tại chỗ được lồng ghép với nội dung các giá trị cốt lõi văn hóa PVFCCo, diễn giả giúp mọi người hiểu thêm về khái niệm “VUCA - Covid-19”. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, PVFCCo tiếp tục bám sát kế hoạch và chương trình tái tạo Văn hóa của Tập đoàn và PVFCCo; nêu cao tinh thần và trách nhiệm của từng CBCNV, góp phần xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa theo quy định…

Ông Hoàng Trọng Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu.

Ông Hoàng Trọng Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT, Trưởng Ban chỉ đạo Văn hóa PVFCCo đánh giá, trong năm qua PVFCCo đã triển khai rất tốt một số nội dung như văn hóa an toàn, mô hình 5S, đặc biệt là văn hóa sẻ chia với rất nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị còn lúng túng trong việc lập kế hoạch thực hiện Văn hóa PVFCCo, trong lựa chọn chuyên đề hành động cụ thể phù hợp; ý thức trách nhiệm của một bộ phận chưa cao, chưa hiểu hết tầm quan trọng của xây dựng VHDN…

Các hệ giá trị, văn hóa trong hơn 18 năm phát triển của PVFCCo đến nay được duy trì và phát triển tốt, đặc biệt là các giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Năng động - Sáng tạo, Trách nhiệm - Sẻ chia, Khát vọng - Vươn xa” giúp PVFCCo vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong thời gian qua và “tiếp tục bồi đắp những thành quả mà Văn hóa PVFCCo đã đạt được, đồng thời làm sâu sắc, rõ nét hơn bản sắc Văn hóa của TCT; có thể xem xét, điều chỉnh hệ giá trị cốt lõi cho phù hợp với tình hình mới” – ông Dũng đề nghị.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Chỉ đạo Văn hóa PVFCCo yêu cầu tập thể PVFCCo vừa tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của TCT, đồng thời đưa văn hóa vào thực chất, mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD; Tăng cường công tác tuyên truyền nội bộ, thông tin đến NLĐ để mọi người hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, chương trình tái tạo Văn hóa PVFCCo; Nâng cao vai trò nêu gương của người lãnh đạo các cấp trong thực thi công việc, tuân thủ văn hóa PVFCCo…

PV