Đà Nẵng sẽ thanh tra việc mua sắm trang, thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống Covid-19

Xã hội - Ngày đăng : 16:45, 27/12/2021

(TN&MT) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có Quyết định số 4065/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó, có việc thanh tra mua sắm trang, thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng thời gian vừa qua tăng cường việc xét nghiệm để sớm phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo quyết định, Thanh tra TP. Đà Nẵng được giao thanh tra tại 5 đơn vị gồm: Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng, BQL Quỹ phòng, chống thiên tai Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, BQL khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Cty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai tại một số khu công nghiệp.

Ngoài ra, Thanh tra TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang, thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng.

Anh Dũng