Ban Giải phóng mặt bằng TP. Thanh Hóa chi sai hàng chục tỷ đồng

Xã hội - Ngày đăng : 10:25, 27/12/2021

(TN&MT) - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về việc Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư (GPMB&TĐC) TP Thanh Hóa đã chi sai mục đích với số tiền hơn 55,7 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thanh tra dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, thu, chi tài chính; tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng và sử dụng lao động tại Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư TP Thanh Hóa (giai đoạn 2010-2020).

Theo kết luận của thanh tra tỉnh Thanh Hóa, tổng số tiền chi sai mục đích, sai chế độ, chính sách phát hiện qua thanh tra tại Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa là gần 56 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chi sai nguồn, sai chế độ, định mức phải thu hồi là hơn 24 tỷ đồng, như: Thuê xe, sửa xe (hơn 3,9 tỷ đồng); chi các tổ chức, cá nhân sai chế độ (hơn 3,7 tỷ đồng); tiếp khách, ăn sáng (hơn 3,3 tỷ đồng)… Số tiền đã khắc phục là hơn 20 tỷ đồng. Chi sai nguồn, đúng chế độ, định mức, phải hoàn nguồn là hơn 31 tỷ đồng, như: lương, các khoản đóng góp cho cán bộ làm việc tại Ban (hơn 11 tỷ đồng); công tác phối hợp cho phòng chuyên môn (gần 4 tỷ đồng)…Số tiền đã khắc phục là hơn 8 tỷ đồng.

Ban Giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa chi sai hàng chục tỷ đồng

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra việc Ban GPMB&TĐC tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động và sử dụng lao động sai quy định gần hơn 80 người.

Thanh tra tỉnh yêu cầu chấm dứt việc điều động, tuyển dụng, hợp đồng lao động về làm việc tại Ban GPMB&TĐC đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền và hợp đồng lao động sử dụng lao động làm công tác chuyên môn tại các phòng chuyên môn của TP.

Đồng thời yêu cầu thu hồi số tiền chi sai nói trên và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

 

  

Thanh Tâm