Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 17:17, 13/12/2021

(TN&MT) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và được sự chấp thuận của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ (BCH Đảng bộ), Ban Thường vụ Đảng ủy (Ban TV Đảng ủy), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGĐ); việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tinh thần nêu gương, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của các đồng chí ủy viên Ban TV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, các đồng chí đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Dương Mạnh Sơn - chủ trì Hội nghị nêu bật những kết quả to lớn, khá toàn diện mà Đảng bộ và Tổng công ty đạt được về thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về vai trò, vị thế và những đóng góp của Tổng công ty vào doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn trong năm 2021, đồng thời gợi mở một số vấn đề về hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý của HĐQT, chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc để hội nghị tập trung góp ý, phê bình.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự và chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Petrovietnam

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí yêu cầu các tập thể và cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm bám sát nội dung kiểm điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, cầu thị; tránh qua loa, hình thức, chiếu lệ hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”; đảm bảo đầy đủ, toàn diện, phù hợp với trách nhiệm chính trị của từng tổ chức và cá nhân. Kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm tập thể; hạn chế, khuyết điểm của tập thể phải gắn với trách nhiệm của cá nhân cụ thể, và đặc biệt là phải chủ động, nỗ lực, quyết tâm, kiên trì, kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn chức trách chính trị được giao. Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc sẽ là cơ sở để việc đề xuất đánh giá xếp loại/đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, tập thể/cá nhân lãnh đạo, quản lý khách quan thực chất.

 Đồng chí Dương Mạnh Sơn, ủy viên Ban TV Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT PV GAS khai mạc Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh và đồng chí Phạm Quang Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực, quyết tâm của các tập thể lãnh đạo, quản lý, của toàn hệ thống chính trị Tổng công ty trong năm 2021 đầy khó khăn, thách thức; nhấn mạnh mục đích của công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đồng thời mong muốn Đảng bộ TCT rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đạt kết quả to lớn, toàn diện hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Các báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được trình bày tại Hội nghị

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đoàn kết và xây dựng, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban TGĐ, HĐQT, BCH Đảng bộ và các cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm. Nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vừa bám sát theo hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, vừa bám sát nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục. Trên cơ sở kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đề xuất xếp loại tập thể đảng bộ, BCH Đảng bộ TCT, cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý (các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty) và bỏ phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ diện Tập đoàn quản lý (các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty).

Hội nghị đã bỏ phiếu bầu chọn các tập thể và cá nhân lãnh đạo PV GAS năm 2021

 Sau 01 ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các cá nhân và tập thể tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn trong phê bình, nghiêm túc trong tự phê bình; cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp và đưa ra được nhiều biện pháp hữu hiệu để khắc phục khuyết điểm.

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo nên thành công trọn vẹn của đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong toàn Tổng công ty; tạo tiền đề thuận lợi để Đảng bộ và Tổng công ty từng bước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đảng bộ TCT trong sạch, vững mạnh; phát triển PV GAS thành doanh nghiệp chủ đạo trong ngành Công nghiệp Khí Việt Nam và hội nhập quốc tế.

PV