Đắk Nông: Thu hồi nhiều dự án nông lâm nghiệp không hiệu quả

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 14:23, 03/12/2021

(TN&MT) - Trong những năm gầy đây, tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng ở một số địa phương như huyện Đắk Glong, Tuy Đức… vẫn còn diễn ra, đặc biệt có nhiều diện tích đất rừng thuộc quản lý của một số công ty được giao khoán. Trước thực tế đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra và ra nhiều quyết định thu hồi các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp không hiệu quả. 

Nhiều diện tích rừng thuộc quản lý của một số công ty được nhận giao quản lý theo dạng dự án nông lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong bị lấn chiếm

Theo Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, trong thời gian qua, Sở TN&MT đã thanh tra 33 cuộc tại 94 đơn vị chủ rừng. Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng đã triển khai thanh tra, rà soát tại 13 doanh nghiệp thuê rừng về công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất đai, thực hiện các dự án nông lâm nghiệp. Tính riêng năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định thu hồi 4 dự án nông lâm nghiệp. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ; Công ty Cổ phần Thiên Sơn; Công ty TNHH MTV Hoàng Ba; Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến. Nguyên nhân các dự án bị thu hồi là do vi phạm pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và đã được Thanh tra tỉnh Đắk Nông chỉ ra trong các kết luận.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi 1.045ha đất tại dự án nông lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Hoàng Ba và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý, bảo vệ. Tương tự, thu hồi 1.215ha đất dự án nông lâm nghiệp của HTX Nông nghiệp dịch vụ thương mại Hợp Tiến và giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Đối với 72,7ha tại dự án nông lâm nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ và gần 220ha đất của Công ty Cổ phần Thiên Sơn, được tỉnh Đắk Nông thu hồi, giao cho UBND huyện Đắk Glong quản lý.

Nhiều cây rừng bị phá tại các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các Sở, ngành chức năng đẩy mạnh thanh tra, xử lý vi phạm tại các dự án nông lâm nghiệp. Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã thu hồi đất đối với 20/55 dự án nông lâm nghiệp. Trong đó, thu hồi toàn bộ đất đối với 15 dự án, thu hồi một phần đất đối với 5 dự án nông lâm nghiệp.

Phạm Hoài