Phú Yên: Quản lý nghiêm tài nguyên, khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 22:52, 29/11/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản là vật liệu xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường hoạt động tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đối với cán bộ cấp huyện, cấp xã.

Hút cát trái phép trên sông Đà Rằng

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là trong việc thực hiện trình tự thủ tục hành chính về thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản và hoạt động quản lý sau khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản, việc thực hiện quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản sau khai thác.

Khai thác cát sông Ba

Tiếp tục triển khai, thực hiện cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng loại khoáng sản; tham mưu hoàn thiện các thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để chủ động giải quyết về nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đất san lấp mặt bằng để phục vụ cho các công trình trên địa bàn tỉnh.

Chủ động có văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và bất cập phát sinh trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để.

Sông Ba tỉnh Phú Yên nơi có trữ lượng cát rất lớn

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra thực địa, rà soát các điểm mỏ khoáng sản có chất lượng, trữ lượng (nhất là các mỏ đất san lấp) để bổ sung vào quy hoạch, đáp ứng được các tiêu chí theo quy định các ngành, phù hợp với đặc điểm cụ thể từng địa phương và đưa ra khỏi quy hoạch những điểm mỏ chồng lấn, không phù hợp; đối với khai thác cát, sỏi lòng sông, quy hoạch phải kết hợp giữa việc khai thác với khơi thông dòng chảy, đảm bảo khoảng cách an toàn đến khu dân cư, các công trình quan trọng, các vấn đề về môi trường cũng như hiệu quả đầu tư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm khoản 8 Công văn số 3091/UBND-ĐTXD ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về nội dung liên quan đến việc không xem xét, nghiệm thu đối với các công trình, dự án sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Khai thác đá tại thị xã Đông Hòa

UBND thị xã Đông Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Hòa Xuân Đông thường xuyên kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản (đá chẻ) trái phép trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khoáng sản, tham gia bảo vệ, quản lý khoáng sản; phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở địa phương đối với việc khai thác khoáng sản.

Triển khai thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các sở, ngành liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong bộ máy quản lý có hành vi buông lỏng, bao che cho các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép hoặc để diễn ra kéo dài mà không xử lý.

Mỹ Bình