Hải Dương: Sở TN&MT yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình không được phép sản xuất gạch Ceramic

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 21:13, 29/11/2021

(TN&MT) - Thời gian qua, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có một số bài viết phản ánh, về việc: Dây chuyền sản xuất gạch Ceramic, của Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình gây ô nhiễm môi trường, hoạt động hết thời hạn được UBND tỉnh Hải Dương cho phép, không hoàn thiện thủ tục pháp lý. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã Văn bản trả lời, không cho phép Công ty CP Giầy Cẩm Bình, hoạt động sản xuất gạch Ceramic trở lại.

Liên quan đến dây chuyền sản xuất gạch Ceramic tại Công ty CP Giầy Cẩm Bình (tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương) trong nhiều năm qua, người dân thôn Hoàng Đường thường xuyên kiến nghị, phản đối… có thời điểm bức xúc đã căng băng rôn, khẩu hiệu và chặn cổng Nhà máy.

Người dân thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng căng băng zôn phản đối việc sản xuất gạch của Công ty CP Giầy Cẩm Bình 

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kết luận thanh tra số 2241/KL-UBND việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Giầy Cẩm Bình. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty dừng ngay hoạt động sản xuất gạch Ceramic do không có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; vị trí sản xuất sát khu dân cư, không phù hợp định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, Công ty vẫn hoạt động sản xuất gạch Ceramic gây bức xúc trong nhân dân. UBND huyện Cẩm Giàng đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu công ty phải dừng ngay hoạt động sản xuất gạch nói trên. Ngày 16/7/2021, UBND huyện Cẩm Giàng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh thực hiện các biện pháp để tổ chức cưỡng chế dừng hoạt động sản xuất gạch Ceramic tại Công ty CP Giầy Cẩm Bình theo quy định.

Đến ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo, yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình dừng ngay hoạt động sản xuất gạch Ceramic và chấp hành nghiêm các nội dung tại Kết luận Thanh tra số 2241/KL-UBND ngày 18/6/2021.

Tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Công ty phải báo cáo, giải trình vi phạm, khi tiếp tục hoạt động sản xuất gạch Ceramic. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra, gửi báo cáo về UBND tỉnh.

Dây chuyền sản xuất gạch Ceramic của Công ty CP Giầy Cẩm Bình ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân 

Sau đó, Công ty CP Giầy Cẩm Bình đã có đơn đề nghị được hoạt động trở lại (từ 3 – 4 năm) nhằm giải quyết nguyên liệu tồn đọng, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, chờ di chuyển Nhà máy… Ngày 11/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã có Văn bản sổ 2148/STNMT –TTr, về việc trả lời đề nghị của Công ty CP Giầy Cẩm Bình như sau: “Ngày 15/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3805/UBND – VP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Cẩm Giàng đối chiếu quy định của pháp luật và yêu cầu Kết luận thanh tra số 2241/KL –UBND để xem xét, trả lời nội dung đơn của Công ty CP Giầy Cẩm Bình, đề nghị được hoạt động trở lại dây chuyền sản xuất gạch Ceramic (tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) với thời hạn từ 3 – 4 năm để xử lý nguyên liệu tồn đọng, giải quyết việc làm cho người lao động, trong khi chờ hoàn thiện thủ tục thuê đất, di chuyển Nhà máy ra vị trí mới.

Thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật, có Công văn số 2002/STNMT – TTr ngày 22/10/2021 đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan (Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND huyện Cẩm Giàng) cho ý kiến bằng Văn bản về nội dung đề nghị của Công ty nêu trên.

Căn cứ quy định của pháp luật, ý kiến của các Sở, Ngành, đơn vị liên quan (Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND huyện Cẩm Giàng), Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trả lời và yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình, như sau: Ngày 18/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 2241/KL –UBND về việc chấp hành pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường đối với Công ty. Trong đó chỉ ra nhiều sai phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… và yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình dừng ngay hoạt động sản xuất gạch Ceramic tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Văn bản trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương không cho phép dây chuyển hoạt động gạch Ceramic trở lại

Không có cơ sở pháp lý để cho phép Công ty hoạt động trở lại, dây chuyển sản xuất gạch Ceramic do không có các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, vị trí sát dân cư không phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động sản xuất gạch Ceramic và thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 2241/KL –UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh”.

Việc dây chuyền sản xuất gạch Ceramic của Công ty CP Giầy Cẩm Bình nhiều năm hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân, đã được giải quyết bằng biện pháp cứng rắn, quyết liệt của chính quyền, cấp, ban, ngành tỉnh Hải Dương.

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

Kiên Cường