Dự án Bến xe khách Kim Động, Hưng Yên: Doanh nghiệp có được “ưu ái”?

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 22:08, 25/11/2021

(TN&MT) - Ngày 18/11, Báo Tài nguyên & Môi trường đã có bài phản án về việc: Dự án Bến xe khách huyện Kim Động (Hưng Yên) không được triển khai, “đắp chiếu” với gần chục nghìn mét vuông đất vàng bị bỏ hoang.

Mặc dù chậm tiến độ gần 3 năm nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, đề xuất cho doanh nghiệp gia hạn thêm 24 tháng, khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Tỉnh Hưng Yên liệu có “ưu ái” doanh nghiệp này?

Ngày 2/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên ban hành Kết luận số 10/KL – STNMT, về việc: Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH Thành Thêm đóng trên địa bàn xã Toàn Thắng, huyện Kim Động.

Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên nêu rõ: “Công ty TNHH Thành Thêm có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên, mã số 0900365437 do Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên) cấp, đăng ký lần đầu ngày 2/4/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 4/5/2020. Công ty TNHH Thành Thêm được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định Chủ trương đầu tư số 171/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 cho Dự án “Bến xe khách huyện Kim Động”.

Sau gần 3 năm được cấp chủ trương đầu tư Bến xe khách huyện Kim Động vẫn là bãi đất bỏ hoang cho cỏ dại 

Dự án có mục tiêu: Xây dựng và kinh doanh Bến xe khách; sản xuất, kinh doanh rượu Trương Xá. Tiến độ dự án:

Tháng thứ 1 - tháng thứ 6: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý; đền bù, giải phóng và san lấp mặt bằng. Tháng thứ 7 - tháng thứ 16: Xây dựng các hạng mục công trình. Tháng thứ 17 - tháng thứ 19: Mua sắm, lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa một phần Dự án vào hoạt động. Tháng thứ 20: Hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình, đưa toàn bộ Dự án vào hoạt động.

Tại thời điểm Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên tiến hành thanh tra: Công ty Thành Thêm đã san lấp mặt bằng, xây dựng tường bao khu đất (còn mặt giáp quốc lộ 39A chưa xây dựng), làm đường nội bộ, chưa xây dựng các hạng mục công trình, chưa đưa Dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết luận thanh tra chỉ rõ tồn tại, hạn chế của dự án, cụ thể: Kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa (6/1/2017) đến thời điểm thanh tra là 53 tháng, Công ty Thành Thêm chưa xây dựng các hạng mục công trình, chưa đưa dự án vào hoạt động, làm tiến độ sử dụng đất chậm 33 tháng so với tiến độ ghi trong Dự án đầu tư được chấp thuận. Các hành vi của Công ty vi phạm Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013; Khoản 12, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nguyên nhân chậm tiến độ được Công ty TNHH Thành Thêm lý giải: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mặt khác mục tiêu sản xuất rượu gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Nghị định 100 của Chính phủ. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện thủ tục xin chuyển đổi mục tiêu của Dự án nên chưa triển khai được. Công ty TNHH Thành Thêm đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian sử dụng đất để Công ty tiếp tục được thực hiện Dự án. Công ty đã có đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng, ngày 16/6/2021 gửi cơ quan có thẩm quyền.

Kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên về Bến xe khách huyện Kim Động 

Căn cứ Luật Đất đai 2013, kết quả thanh tra hồ sơ, tài liệu có liên quan và đơn xin gia hạn tiến độ sử dụng đất của Công ty TNHH Thành Thêm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng đối với Công ty Thành Thêm theo quy định của pháp luật về đất đai. Giao Cục Thuế tỉnh thu tiền gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

Trong đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hưng Yên yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Thành Thêm, phải thực hiện nội dung sau: Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc chậm triển khai thực hiện Dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng diện tích, ranh giới và mục đích được giao.

Sau khi gia hạn tiến độ sử dụng đất, Công ty phải khẩn trương xây dựng các hạng mục công trình, đưa toàn bộ diện tích đất thuê vào sử dụng theo Dự án đầu tư được chấp thuận. Nếu Công ty vẫn tiếp tục vi phạm Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. Giám đốc Công ty phải khắc phục tồn tại nêu trên, kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Sở) trước ngày 31/12/2021.

Khi tồn tại, chậm tiến độ của Công ty TNHH Thành Thêm chưa đến hạn báo cáo kết quả thực hiện, trong cùng ngày ban hành Quyết định Thanh tra (2/7/2021) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên có Tờ trình số 311/TTr –STNMT, gửi UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định cho phép Công ty TNHH Thành Thêm được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định gia hạn) đối với diện tích 7.901 m2 tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động để Công ty TNHH Thành Thêm hoàn thành xây dựng các hạng mục của Dự án, đưa toàn bộ Dự án vào hoạt động.

Cùng ngày Kết luận Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên có Tờ Trình gia hạn tiến độ cho Công ty TNHH Thành Thêm 

Dự án Bến xe khách huyện Kim Động, chậm tiến độ đến gần 3 năm và Nhà đầu tư nêu nguyên nhân không thuyết phục, Sở Tài nguyên và  Môi trường tỉnh Hưng Yên có “ưu ái” cho doanh nghiệp khi đề xuất UBND tỉnh Hưng Yên gia hạn thời gian thực hiện Dự án thêm 24 tháng? Tờ trình gia hạn tiến độ cho Công ty TNHH Thành Thêm, cùng ngày ban hành Quyết định Thanh tra và trước thời gian yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện khắc phục tồn tại, vậy có đúng theo quy định...!?

Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin...

Kiên Cường