Lạng Sơn: Tổ chức triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn - 190 năm hình thành và phát triển”

Xã hội - Ngày đăng : 20:31, 30/10/2021

(TN&MT) - Ngày 30/10, tỉnh Lạng Sơn khai mạc triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn – 190 năm hình thành và phát triển”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831-4/11/2021).

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn - 190 năm hình thành và phát triển” giới thiệu trên 100 hình ảnh tư liệu, tài liệu khoa học, hiện vật về Lạng Sơn từ thời phong kiến đến nay và những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Học sinh dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn tìm hiểu về các hiện vật trưng bày tại triển lãm.

Đặc biệt triển lãm lần này giới thiệu những tài liệu, bản dập từ mộc bản Triều Nguyễn, sách Khâm định Việt Sử thông giám cương mục ghi việc vua Lê Thánh Tông cho đổi thừa tuyên Lạng Sơn thành Xứ Lạng Sơn năm 1490; mộc bản Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị ghi về việc vua Minh Mệnh cho đặt tỉnh Lạng Sơn vào năm 1831; bản dập Ấn vàng Sắc Mệnh chi bảo (năm Minh Mệnh thứ 8 – 1827 đây là Bảo vật quốc gia)...và 10 bản đồ thời kỳ Đồng Khánh năm 1888.

Đây là những tư liệu quý có giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Lạng Sơn. Những tư liệu này được Bảo tàng tỉnh dày công nghiên cứu, sưu tầm để phục vụ trưng bày triển lãm nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.

Nội dung Triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn - 190 năm hình thành và phát triển” được chia làm 4 phần gồm: Lạng Sơn - Vùng đất, con người; Lạng Sơn - Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; Lạng Sơn - Thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển; Bản đồ châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn thời Đồng Khánh năm 1888 và các mộc bản.

Đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang Lạng Sơn thăm quan triển lãm.

Triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra.

Hoàng Nghĩa