Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Sử dụng hiệu quả đất đai để dành cho thế hệ sau

Trong nước - Ngày đăng : 20:49, 29/10/2021

(TN&MT) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất đai rất quan trọng. Việt Nam là một trong những nước có bình quân đất đai thấp, vì vậy, phải sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả để dành đất cho thế hệ sau. 

Ngày 29/10, Quốc hội nghe Tờ trình, thẩm tra và thảo luận tại tổ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Phát biểu tại tổ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Vừa qua, giàu lên nhờ đất rất nhiều, tù tội về đất cũng rất nhiều, kỷ luật đảng cũng rất nhiều. Cho nên, yêu cầu đặt ra là chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai ở các cấp các ngành”. Theo Chủ tịch nước, Việt Nam là một trong những nước có bình quân đất đai thấp, vì vậy, phải sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả để dành đất cho thế hệ sau. Đất không sinh ra, chúng ta phải sử dụng có hiệu quả, đây là yêu cầu rất lớn, lâu dài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Sử dụng hiệu quả đất đai để dành cho thế hệ sau

Nói về các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cụ thể, lãnh đạo Nhà nước cho rằng, bên cạnh dành đất cho phát triển kinh tế, cũng phải quan tâm đến môi trường sống của người dân. Ông đặt một loạt câu hỏi, công trình văn hóa quan trọng với người dân không? Cây xanh quan trọng với người dân không? Những hồ chứa nước điều hòa không khí quan trọng với người dân không?. “Những vấn đề rất quan trọng với đời sống ngưới dân chúng ta phải biết để quy hoạch đồng bộ”, Chủ tịch nước lưu ý.

Với đất trồng lúa, Chủ tịch nước tán thành giữ ổn định 3,5 triệu ha. Ông cũng cho biết, xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, bây giờ cần gì sản xuất lúa, làm thứ khác hiệu quả hơn. Nhưng từ khóa trước khi chủ trì tổng kết Nghị quyết 26 của Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông vẫn bảo vệ quan điểm “giữ đất lúa ổn định”.

“Đất lúa có đặc điểm riêng mà chỉ Việt Nam với một số nước có”, Chủ tịch nước giải thích. Hơn nữa, thế giới hiện nay vẫn có trên 1,5 tỷ người đang đói kém. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh thì lấy đâu ra lương thực?

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, phải tạo ra không gian chính sách sử dụng đất trồng lúa linh hoạt, chặt chẽ. Như có thể trồng cây ăn quả cam, quýt… mà không làm ô nhiễm đất để khi cần vẫn sản xuất trồng lúa được.

“Chúng ta phải sử dụng đất hiệu quả, đặc biệt là có chính sách cho vùng sản xuất lúa rất quan trọng. Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng Bắc Bộ phải quan tâm hơn để phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông cũng thấy cần thiết phải có 15 triệu ha đất trồng rừng để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của của Đảng là độ bao phủ 42-43%. Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục thực hiện phong trào trồng cây xanh, hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ. Theo Chủ tịch nước, 1 tỷ cây canh tương đương 3 triệu ha diện tích rừng, trong đó, có hơn một nửa là dành cho cây xanh đô thị. “Đó là môi trường sống, vừa giảm thải carbon vừa dành cho không gian sống cho con cháu chúng ta, hài hòa cho phát triển đất nước”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về giải pháp thực hiện, Chủ tịch nước đề nghị, ngoài chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý sử dụng đất đai cần phải cải cách hành chính, công khai hóa. Theo ông, điều này rất quan trọng bởi lĩnh vực đất đai thủ tục còn phiền hà, phức tạp.

Bên cạnh đó, là áp dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. “Ứng dụng công nghệ đặt ra phải mạnh mẽ hơn cho quá trình quản lý đất đai ở Việt Nam”, Chủ tịch nước nói, khi đó, sẽ biết lô đất này ở đâu, vị trí nào, của ai.

Chủ tịch nước cho biết định hướng chiến lược, quan điểm, số lượng, lĩnh vực sử dụng đất trong Quy hoạch được xây dựng tốt với những số liệu đồ sộ. Ông đề nghị Quốc hội ủng hộ thông qua thành Nghị quyết.

Khương Trung