Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước năm 2021

Xã hội - Ngày đăng : 19:07, 26/10/2021

(TN&MT) - Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cần tuyển viên chức vào làm việc tại 03 Trung tâm là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2021, cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

1. Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước: 02 chỉ tiêu

TT

Mã vị trí việc làm

Vị trí việc làm

Chuyên ngành

Trình độ đào tạo

Số lượng

1

01.003

 Hành chính Tổng hợp

Kinh tế/Kế toán

Đại học trở lên

 

01

2

V.06.02.05

Tư vấn tài nguyên nước

 

Thủy văn

Đại học trở lên

 

01

2. Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông: 01 chỉ tiêu

TT

Mã vị trí việc làm

Vị trí việc làm

Chuyên ngành

Trình độ đào tạo

Số lượng

1

V.06.02.05

 Phát triển lưu vực sông

Môi trường nước

Đại học trở lên

 

01

3. Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước: 01 chỉ tiêu

TT

Mã vị trí việc làm

Vị trí việc làm

Chuyên ngành

Trình độ đào tạo

Số lượng

1

01.003

Hành chính Tổng hợp

Hành chính/Quản lý tổ chức - nhân sự/ Luật/Kinh tế

Đại học trở lên

 

01

II. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, Tết).

Địa điểm nhận hồ sơ: 

Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước: P 106, nhà B số 28 Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243.943.7516.

Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông: P204, nhà B số 28 Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243.943.7283.

Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước: P105, nhà B số 28 Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243.944.8058.

III. Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyến viên chức năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý tài nguyen nước dự kiến tổ chức trong quý IV năm 2021.

Chi tiết Thông báo tuyển dụng của Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước xin mời xem Tại đây

Chi tiết Thông báo tuyển dụng của Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông xin mời xem Tại đây

Chi tiết Thông báo tuyển dụng của Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước xin mời xem Tại đây

 

PV